Functional (non-)equivalence of English and Czech sentence structures

Přednášející: PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D. (Katedra anglistiky PF JU)

 

Ve středu 27. 11. 2019 ve 14:30 proběhla v prostorách Britského centra JU v Českých Budějovicích další popularizační přednáška určená učitelům angličtiny a ostatním zájemcům o anglický jazyk z řad veřejnosti.

Tématem přednášky bylo srovnání anglických a českých větných struktur, přičemž byla pozornost věnována jednak konstrukcím vyskytujícím se v obou jazycích ale lišícím se komunikativní funkcí (např. pasivum), jednak anglickým strukturám, které nemají přímou obdobu v češtině (vazba there is, hendiadys, předložková apozice).

Účastníkům byly po skončení přednášky poskytnuty materiály použité při prezentaci.