How predictable is English pronunciation: from chaos to order – and halfway back

Přednášející: PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D. (Katedra anglistiky PF JU)

 

Ve středu 9. 10. 2019 ve 14:30 se v prostorách Britského centra JU v Českých Budějovicích uskutečnila popularizační přednáška určená učitelům angličtiny a dalším zájemcům o anglický jazyk z řad veřejnosti. Témata přednášky zahrnovala popis komplikovaného vztahu mezi současným anglickým pravopisem a výslovností, historické příčiny tohoto stavu a přehled základních principů pravidelné korespondence mezi pravopisem a výslovností, spolu s poukazem na rizika spojená s nadměrným užíváním analogie. Účastníkům byly po skončení přednášky poskytnuty materiály použité při prezentaci a další materiály využitelné při praktické výuce angličtiny.

 

Na stejném místě proběhne ve středu 27. 11. 2019 ve 14:30 další popularizační přednáška, tentokrát na téma Functional (non-) equivalence of English and Czech sentence structures.