Studenti a studentky anglistiky, kteří se přednášky v době od 10,00 – 12,00 hod. zúčastní, budou omluveni z výuky.