IKS – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Individuální kombinované studium

IKS – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

1. ročník

anglický jazyk 0/4 Z 0/4 Zk
fonetika 1/1 Zk
reálie 1/1 Z
morfologie 1/1 Zk
literatura 1 1/1 Z

 

2. ročník

anglický jazyk 0/3 Z 0/3 Zk
didaktika 1/1 Zk 1/1 Zp
syntax 1/1 Zk
literatura 2 0/1 Z 0/1 Z
lexikologie 1/1 Zk