Učitelství pro I. stupeň ZŠ – cizí jazyk

 

Povinné předměty:

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
AJP1 Anglický jazyk I. 4 0+4 Zp 1 Z
AJP2 Anglický jazyk II. 3 0+3 Zk 1 L
ZVP Základy výslovnosti 3 1+2 Zk 1 L
AJP3 Anglický jazyk III. 3 0+3 Zp 2 Z
RKP Reálie a kultura angl. mluvících zemí 1 1+0 Zp 2 Z
AJP4 Anglický jazyk IV. 3 0+3 Zk 2 L
GRP1 Gramatika I 2 1+1 Zp 2 L
AJP5 Anglický jazyk V. 3 0+3 Zp 3 Z
GRP2 Gramatika II. 2 1+1 Zp 3 Z
KDP Komunikační dovednosti učitele 2 0+2 Zp 3 Z
AJP6 Anglický jazyk VI. 3 0+3 Zk 3 L
DIP1 Didaktika I. 2 1+0 Zp 3 L
GRP3 Gramatika III. 3 1+1 Zp 3 L
AJP7 Anglický jazyk VII. 3 0+3 Zp 4 Z
DIP2 Didaktika II. 3 1+1 Zp 4 Z
GRP4 Gramatika IV. 3 1+1 Zk 4 Z
AJP8 Anglický jazyk VIII. 3 0+3 Zk 4 L
DLIP Dětská literatura 2 1+1 Zp 4 L
DIP3 Didaktika III. 3 1+1 Zk 4
PPP Průběžná pedagogická praxe – AJ 3 0+3 Zp 4

 

Povinně volitelné předměty:

Blok Anglický jazyk – min. 2 kredity

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
KONP Konverzace v anglickém jazyce 2 0+2 Zp 4 L
TDV Techniky dramatické vých. v hodinách AJ 3 0+2 Zp 4 L
VODP Vybrané otázky z didaktiky 2 0+2 Zp 4 L
AJP9 Anglický jazyk IX. 2 0+2 Zp 5 Z
PLPP Práce s literárním textem 2 0+2 Zp 5 Z