doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

docentka pro obor fyziologie živočichů

Kancelář: J303
Email: radkaz@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 015

Konzultační hodiny

čtvrtek 10:00 -11:30

Buněčná a molekulární biologie
Chemické složení a stavba prokaryontní a eukaryontní buňky. Životní funkce buněk (příjem látek, dělení buněk, dýchání, fotosyntéza). Základní principy biosyntézy nukleových kyselin a proteinů - replikace DNA, transkripce, translace. Cytologické základy dědičnosti, Mendlovy zákony. Biologie virů.

Didaktika přírodopisu
Didaktické zásady, organizační formy a prostředky ve výuce přírodopisu, vyučovací metody a metody prověřování a hodnocení vědomostí a dovedností v přírodopisu. Didaktické testy a provedení laboratorních prací, školních pokusů a přírodovědných exkurzí. Příprava na hodiny přírodopisu. Vzdělávací cíle, úkoly a obsah vyučování přírodopisu na ZŠ.

Didaktika biologie
Vzdělávací cíle, úkoly a obsah vyučování biologie na SŠ. RVP pro GV. Didaktické zásady, organizační formy a prostředky ve výuce přírodopisu, vyučovací metody a metody prověřování a hodnocení vědomostí a dovedností v biologii. Výběr a aplikaci vyučovacích metod. Didaktické testy a provedení laboratorních prací, školních pokusů a přírodovědných exkurzí.

Fyziologie živočichů a člověka
Základní pojmy, vztahy a funkce jednotlivých soustav živočišných organismů a člověka, principy fyziologických dějů u živočichů a člověka. Funkce tělních tekutin a oběhových soustav. Dýchání v různých prostředích, dýchání člověka. Příjem a zpracování potravy, základy metabolismu. Osmoregulace, exkrece, termoregulace. Hormonální a nervové regulace. Fyziologie smyslových orgánů a svalové tkáně. Témata zohledňují evoluční aspekt a funkční principy pro učitelství přírodopisu pro základní školy.

Fyziologie člověka
Základní pojmy, vztahy a funkce jednotlivých soustav, principy fyziologických dějů jednotlivých systémů v lidském organismu, zdravotní prevence s přihlédnutím k vzájemným součinnostem systémů a adaptací na zvýšenou zátěž při sportu.

Aplikace teorie učebnic ve vzdělávání v biologii
Seminář pro doktorandy- zásady tvorby učebnic (výukového portfolia, pracovních sešitů) biologie. Výběr a stanovení vzdělávacího obsahu učiva biologie při splnění požadavků odborných a didaktických.

Průběžná pedagogická praxe
Rozbor a příprava učiva zadané látky (cíle hodiny, mezipředmětové vztahy, základní pojmy, atd.)
Výstupy jednotlivých studentů. Didaktický rozbor s objasněním předností a nedostatků.

Náslechová a asistentská praxe na ZŠ
Asistentská praxe v biologii-SŠ
Souvislá pedagogická praxe

Absolventka studia učitelství biologie a matematiky (pro 5. až 12. ročník)  na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.

2002      získání  titulu Ph.D. na Biologické fakultě JU v Českých Budějovicích, obor Fyziologie a vývojová biologie

2012      habilitace v oboru Fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích

1994-2012     odborná asistentka na katedře biologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích

2012- dosud      docentka na katedře biologie Pedagogické fakulty JU

2014-2016           proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy na PF JU

2016- dosud      prorektorka pro zahraniční vztahy, JU v Českých Budějovicích

Vědecké a odborné práce z oboru fyziologie živočichů

Kodrík, D., Staskova, T., Jedlickova, V., Weyda, F., Závodská, R., Pflegerová, J. Molecular characterization, tissue distribution, and ultrastructural localization of adipokinetic hormones in the CNS of the firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera, Insecta). General and Comparative Endocrinology, 2015, roč. 210, č. JAN 1 2015, s. 1-11.

Kobelková, A., Závodská, R., Šauman, I., Bazalová, O., Doležel, D. Expression of Clock Genes period and timeless in the Central Nervous System of the Mediterranean Flour Moth, Ephestia kuehniella. Journal of Biological Rhythm, 2015, roč. 30, č. 2, s. 104-116.

Chen, FC., PeschelL, N., Závodská, R., Sehadová, H., Stanewsky, R. QUASIMODO, a novel GPI-anchored zona pellucida protein involved in light input to the drosophila circadian clock. Current Biology, 2011, roč. 21, č. 10, s. 719-729.

Závodská, R., Fexová, S., von Wovern, G., Doležel, D., Han, G., Šauman, I. Is the sex communication of two pyralid moths, Plodia interpunctella and Ephestia kuehniella, under circadian clock regulation?. Journal of Biological Rhythm, 2012, roč. 27, č. 3, s. 206-216.

Košťál, V., Závodská, R., Denlinger, D. Clock genes period and timeless are rhythmically expressed in brains of newly hatched, photosensitive larvae of the fly, Sarcophaga crassipalpis. Journal of Insect Physiology, 2009, roč. 55, č. 5, s. 408-414.

Závodská, R., von Wowern, G., Lofstedt, C., Rosèn, W., Šauman, I. The release of a pheromonotropic neuropeptide, PBAN, in the turnip moth Agrotis segetum, exhibits a circadian rhythm. Journal of Insect Physiology, 2009, roč. 55, č. 5, s. 435-440.

Závodská, R., Wen, C., Sehnal, F., Hrdý, I., Lee, H., Šauman, I. Corazonin- and PDF-immunoreactivities in the cephalic ganglia of termites. Journal of Insect Physiology, 2009, roč. 55, č. 5, s. 441-449.

Závodská, R., Wen, C.-J., Hrdý, I., Sauman, I., Lee, H.-J., Sehnal, F., 2008. Distribution of corazonin and pigment-dispersing factor in the cephalic ganglia of termites. Arthropod Structure and Development 37, 273-286.

Stehlík, J., Závodská, R., Shimada, K., Sauman, I., Košťál, V., 2008. Photoperiodic induction of diapause requires regulated transcription of timeless in the larval brain of Chymomyza costata. Journal of Biological Rhythms 23, 129-139.

von Wowern, G., Závodská, R., Šauman, I., Löfstedt, C., Rosén, WQ., 2006. Circadian release of a pheromonotropic neuropeptide, PBAN, in the turnip moth Agrotis segetum. In: von Wowern (Ed.), Circadian rhythms in moth sex pheromone communication. Lund University, Lund, suppl. III, pp.1-17

von Wowern, G., Závodská, R  Doležel, D., Han, G., Šauman,, I., Löfstedt, C., Rosén, WQ., 2006. A comparative study of circadian sex communication in two pyralid moths. In Germund von Wowern: Circadian rhythms in mothsex pheromone communication. Lund: Lund University, 2006, s. 1-16(III.). ISBN 91-7105-238-0

Závodská, R., Sehadová, H., Sauman, I., Sehnal, F., 2005. Light-dependent PER-like proteins in the cephalic ganglia of an apterygote and a pterygote insect species. Histochemistry and Cell Biology 123, 407-418.

Závodská, R., Sauman, I., Sehnal, F., 2003. Distribution of PER protein, pigment-dispersing hormone, prothoracicotropic hormone, and eclosion hormone in the cephalic nervous system of insects. Journal of Biological Rhythms 18, 106-122.

Závodská, R., Sauman, I., Sehnal, F., 2003. The cycling and distribution of PER-like antigen in relation to neurons recognized by the antisera to PTTH and EH in Thermobia domestica. Insect Biochemistry and Molecular Biology 33, 1227-1238.

Závodská, R., 2001. Biologické hodiny hmyzu z pohledu molekulární biologie. Biologické listy 66, 1-11.

Abstrakty:

Schőttner, K., Sehadová, H., Závodská, R., Košťál, V. The neuroanatomy and function of the circadian clock in larvae of the fruit fly Chymomyza costata. 2016.

Závodská, R., Kobelková, A., Sauman, I., Bazalová, O., Dolezel, D. Exprese genů biologických hodin v mozku zavíječe moučného (Ephestia kuehniella). Sborník abstraktů z konference 92. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti. 2.- 4. února 2016, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice. 2016.

Sehadová, H., Schőttner , K., Závodská, R., Košťál, V. Funkce cirkadiánních hodin v larvách octomilky Chymomyza costata. Sborník abstraktů z konference 92. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti. 2.-4. února 2016, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice. 2016.

Schőttner, K., Sehadová, H., Závodská, R., Košťál, V. The neuroanatomy and function of the circadian clock in larvae of the fruit fly Chymomyza costata. Sborník abstraktů XIV European Biological Rhythms Society (EBRS) and IV World Congress of Chronobiology (WCC). 2016.

Schőttner, K., Sehadová, H., Závodská, R., Košťál, V. The neuroanatomy and function of the circadian clock in larvae of the fruitfla Chymomyza costata. XIV European Biological Rhythms Society (EBRS) and IV World Congress of Chronobiology (WCC) Manchester 2 - 6 August 2015. 2015.

Kobelková, A., Závodská, R., Šauman, I. Doležel, D. Isolation and characterization of circadian clock genes period and timeless in the cephalic nervous system of Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella.. International konference on Invertebrate reproduction and development in the age of genetic modification. 2010.

Weyda, F., Kodrík, D., Steinbauerová, V., Stašková, T., Závodská, R., Pflegerová, J. Adipokinetic hormones in CNS of Pyrrhocoris apterus (Heteroptera, Insecta): Post-embedding immuno-electron microscopy with colloidal gold. 2013.

Kodrík, D., Weyda, F., Kodrík, D., Steinbauerová, V., Stašková, T., Závodská, R., Pflegerová, J. Adipokinetic hormones in Pyrrhocoris apterus (Heteroptera, Insecta) CNS: gene structure, tissue distribution and subcellular immunolocalization. 17th International Congress of Comparative Endocrinology, Barcelona, Spain, July 15-19. 2013.

Šimůnková, P., Závodská, R., Schőttner, K., Košťál, V. The response of circadian clock neurons in the brain of Chymomyza costata to phoptoperiodic and thermoperiodic signals. ISEPEP 5, 5th International Symposyum on the Environmental Physiology of Ectotherms and Plants. 2013.

Chen K.-F., Peschel, N., Závodská, R., Sehadova, H., Stanewsky, S., 2010. Functional study of a novel gene, quasimodo, in the Drosophila circadian clock. Journal of Neurogenetics 24, 20-20.

Košťál, V., Závodská, R., Denlinger, D., 2009. Clock genes period and timeless are rhytmically expressed in brains of newly hatched, photosensitive larvae of the fly, Sarcophaga crassipalpis. Journal of Insect Physiology 55, 408-414.

Závodská, R., von Wowern, G., Löfstedt, C., Rosén, WQ., Sauman, I., 2009. The release of a pheromonotropic neuropeptide, PBAN, in the turnip moth Agrotis segetum, exhibits a circadian rhythm. Journal of Insect Physiology 55, 435-440.

Závodská, R., Wen, C.-J., Sehnal, F., Hrdý, I., Lee, H.-J., Sauman, I., 2009. Corazonin- and PDF-immunoreactivities in the cephalic ganglia of termites. Journal of Insect Physiology 55, 441-449.

Závodská, R., Wen, C., Sehnal, F., Lee, H., Šauman, I. The corazonin- and PDF-immunoreactivities in the brain of termites do not differ among the castes and show no circadian fluctuations. XXIII International Congress of Entomology, Durban, South Africa, July 6-12. 2008.

Fexová, S., Závodská, R., Šauman, I. Distribution of neuropeptides in the cephalic nervous system of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella. XXIII International Congress of Entomology, Durban, South Africa, July 6-12. 2008.

Kobelková, A., Závodská, R., Šauman, I. Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella, a new non-drosophilid species for circadian clock studies. XXIII International Congress of Entomology, Durban, South Africa, July 6-12. 2008.

Shimada, K., Stehlik, J., Závodská, R., Kostal, V., 2008. Involvement of circadian clock gene timeless in photoperiodic induction of insect diapause. Neuroscience Research 6, S33-S33.

Košťál, V., Stehlík, J., Závodská, R., Sauman, I.Shimada, K. Involvement of circadian clock in photoperiodic calendar function and diapause induction of the fly, Chymomyza costata. Second World Congress of Chronobiology. Program and Abstracts. 2007.

von Wowern, G., Závodská, R., Dolezel, D., Han, G.-B., Šauman, I., Löfstedt, C., Rosén, WQ., 2006. A comparative study of circadian sex communication in two pyralid moths. In: von Wowern (Ed.), Circadian rhythms in moth sex pheromone communication. Lund University, Lund, suppl. IV, pp.1-16.

Stehlík, J., Závodská, R., Shimada, K., Sauman, I., Košťál, V. TIMELESS: A link between fly's circadian and photoperiodic clocks ? - the story goes on. Fifth international symposium on molecular insect science. 2006.

Závodská, R., Wen, C. Distribution patterns of the corazonin- and PDF- positive neurons in termites. XXIII European Congress of Entomology: Supplementary abstract book 2. 2006.

Závodská, R., Sehadová, H., Šauman, I., Sehnal, F. Light dependent PER-like protein in the central nervous system of the firebrat and a cockroach. XXIII European Congress of Entomology: Supplementary abstract book 2. 2006.

Závodská, R., Wen, C. Distribution of Circadian Clock-related Components in the Central Nervous system of Termites. In Progres v biológii, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2005, s. 499-500. ISBN 80-8050-864-X.

Závodská, R., Wen, C.  Organization of putative circadian clock output circuits in termites. Taiwan-Japan-Czech Republic Cooperation Symposium on Entomology (TJCCSE): Program & Abstracts. 2005.

Wen, C., Závodská, R. Distribution of Corazonin and Pigment dispersing factor in the central nervous systém of Prorhinotermes simplex. Taiwan-Japan-Czech Republic Cooperation Symposium on Entomology (TJCCSE): Program & Abstracts. 2005.

Shimada, K., Košťál, V., Pavelka, J., Závodská, R. Involvement of timeless gene in photoperiodic induction of diapause in drosophilid fly, Chymomyza costata.. In International Congress of Entomology. Brisbane: 22nd International Congress of Entomolgy, 2004, s.

Košťál, V., Shimada, K.,Pavelka, J., Závodská, R. Photoperiodism in Chymomyza costata (Drosohilidae): Are circadian clock genes involved?. 1st World Congress of Chronobiology. 2003.

Závodská R., Šauman, I. Characterization of Neurons Producing PERIOD Protein in the Central Nervous system of Insects. In Central European Conference of Neurobiology. Krakov: Jagiellonian University Krakow, 2001, s. 51.

 

Učebnice

Závodská, R., 2006. Biologie buněk. Scientia s. s r. o., Praha. 160s.

 

Odborné práce zaměřené na vzdělávání v biologii

Rokos L., Závodská, R. Efektivita badatelsky orientovaného vyučování v hodinách fyziologie člověka na gymnáziu. DidSci PLUS Research in Didactics of Science PLUS. Abstract of Presentations, Prague, 25. -  27. June 2018. Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha. 2018

Malečková, M., Závodská, R., Ditrich, T. Učební styly žáků ve výuce přírodopisu. In Vojíř, Pavlasová (eds): Trendy v didaktice biologie, sborník abstraktů. Praha 20. a 21. září 2018. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha. 2018

Rokos, L., Závodská, R., Petr, J., Papáček, M. Formative assessment methods appropriate for use in empirical investigations in biology lessons at primary school in the Czech Republic. 2016.

Stuchlíková, I., Hošpesová, A., Papáček, M., Petr, J., Rokos, L., Závodská, R., ŽLábková, I. Projekt ASSIST-ME – výzkum formativního hodnocení v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

Rokos, L., Závodská, R., Petr, J., Papáček, M.Formative Assessment Methods in Biology Education: Pedagogical Study at Primary School in the Czech Republic. Bulletin of the South Ural State University. Series Education, educational sciences, 2016, roč. 8, č. 4, s. 94-99.

Závodská, R., Rokos, L., Petr, J., Papáček, M. Formative assessment methods in biology education: pedagogical study at primary school in the Czech Republic. In Vološina, , Kotliarova, , Najdanova, University of the XXI Century in the System of Continuous Education. Čeljabinsk: South Ural State University, 2016, s. 15-23. ISBN 978-5-696-04851-2.

Stuchlíková, I., Petr, J., Rokos, L., Hošpesová, A., ŽLábková, I. Papáček, M., Ditrich, T., Závodská, R. Teachers’ and students’ needs related to implementation of formative peer assessment in IBE in Czech schools – first findings. 2015.

Rokos, L., Závodská, R. Formative Assessment and other Assessment Methods in Biology Education and Pre-service Biology Teacher Training in the Czech Republic. International Journal of Assessment and Evaluation, 2015, roč. 23, č. 2, s. 17-26.

Petr, J., Ditrich, T., Závodská, R., Papáček, M. Inquiry based biology education in the Czech Republic: A reflection of five years dissemination. In Maaß, , Barzel, , Törner, , Wernish, , Schäfer, , Reiz-Konzebovski, Education the Educators: International Approaches to Scaling-up Professional Development in Mathematic and Science Education. Proceedings of the Conference hosted jointly by the project mascil (mathematics and science for life) and the German Centre for Mathematics Education. Münster: Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, 2015, s. 118-124. ISBN 978-3-942197-85-4.

Papáček, M., Čížková, V., Kubiatko, M., Petr, J., Závodská, R. Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. In Stuchlíková, Janík, Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2015, s. 225-257. ISBN 978-80-210-7769-0.

Jůzlová, P., Závodská, R. Znalosti žáků z přírodopisu před zavedením a po zavedení RVP ZV. Trendy v didaktice biologie, Sborník abstraktů. 2014.

Stuchlíková, I., Hošpesová, A., Kučera D., Papáček, M., Petr, J., Rokos, L., Závodská, R., ŽLábková, I. Symposium Formativní hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování v přírodovědných předmětech a matematice. Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti. 2015.

Rokos, L., Závodská, R., Bílá M., Řeháčková, L. The respondent- secondary school and university student and the primary biological education. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Education, Research and Development, 2013, roč. 11, č. 1, s. 334-344

Závodská, R., 2010. Didaktika biologie a pedagogická praxe ve studijních programech učitelství přírodopisu/ biologie na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. str.38-46. In: Papáček, M. (ed): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DIBI ČR 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 165 s. ISBN 978-80-7394-210-6.

Závodská, R., 2009. Didaktické a odborné hledisko ve vztahu k vzdělávacímu obsahu a textu učebnic: Učebnice biologie pro gymnázia. str. 159-163. In: Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Štátný pedagogický ústav Bratislava. ISBN 978-80-8118-015-6.

Závodská, R., 2007. Aktivizující metody v didaktické přípravě učitelů biologie a jejich využití ve školní praxi. str. 93-96. In: Tóthová A., Veselský M. (eds): ScienEdu: Aktuálne trendy vo vyučování přírodovědných predmetov. 28 - 30 máj 2007. Univerzita Komenského v Bratislave, Přírodovědecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychologie a pedagogiky. ŠEVT, a.s. Bratislava, 475 s.

Závodská, R., 2006. Biologie buněk. Scientia, Praha, 160 s. ISBN 80-86960-15-3

Závodská, R., 2006. Didaktika biologie a koncepce přírodovědného vzdělávání v přípravě studentů učitelství přírodopisu a biologie. str. 345 - 349. In: Dargová J., Darák M. (eds): Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 06. - 07. októbra 2005 v Prešove. Euroeducation, n.o., Prešov. 425 s. ISBN 80-969578-0-

Závodská, R., Petr, J., 2006. Průřezová témata RVP ZV v přípravě budoucích učitelů přírodopisu. str. 108-110. In: Sandanusová A., Matejovičová B. (eds): Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. (Sborník příspěvků z konference: Tatranská Štrba 2.-4.2.2006) Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006.

Závodská, R., 2005. Pedagogická praxe a její metodologické aspekty v přípravě studentů učitelství přírodopisu a biologie na PF v Č. Budějovicích. s. 156-159. In: Matejovičová B., Sandanusová A. (eds.): Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. Edícia: Prírodovedec č. 171. Sborník z konference: 13.-15.1.2005, Tatranská Štrba, Slovensko. Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK v Praze, Katedra pedagogiky ČZU v Praze, Katedra zoológie a antropológie v Nitre, 249 s.

Závodská, R., 2005. Téma biologie buněk v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. s. 318-320. In: Zima M., Boleček P., Omelka R. (eds): Progres v biológii, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni - Proceedings of the International Scientific Conference 4th Biological days. 8.-9. 10. 2005, Nitra. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 508 s.

Závodská, R., 2004. Didaktická příprava studentů učitelství přírodopisu a biologie na PF JU v Českých Budějovicích. In: Švecová, M., Čížková, V., Horychová, I.(ed.): Oborová didaktika a její úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie (sborník abstrakt). s. 26, Univerzita Karlova, přírodovědecká fakulta, katedra učitelství a didaktiky biologie. Praha, 11.2.2004

Závodská, R., 2004. Teachers training as a part of the education of biology teachers at the Pedagogical Faculty, University of South Bohemia, České Budějovice. In: Švecová, M., Čížková, V., Horychová, I. (ed.): Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice, s. 61-65, Univerzita Karlova, přírodovědecká fakulta, katedra učitelství a didaktiky biologie, Praha.

Závodská, R., 2002. Získávání komunikativních dovedností studentů učitelství biologie v rámci didaktiky biologie na PF JU v Českých Budějovicích. In: Biologické dni, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, s. 71-72. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra, Slovensko, 5.-6.9.2002

Závodská, R., 2001. Pojetí výuky didaktiky biologie na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích. In: Didaktika biologie a didaktika geologie současnost a perspektivy, s. 98-99. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě. Praha 11.-13.9.2001

Závodská, R., 2000. Zpráva o projektu Tulipán v jihočeském regionu. In: Sborník příspěvků z regionální konference projektu Tulipán str. 17 - 19. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. ISBN 80-7040-450-7.

Závodská, R., 2000. Koncepce didaktické přípravy budoucích učitelů biologie na PF JU v Českých Budějovicích Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti (Komenského poselství člověku a světu), str.330, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 80-7040-444-2

Závodská, R., 1999. Práce s knihou a její didaktické využití ve výuce biologie. Biologické dni. Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Fakulta prírodných vied. Banská Bystrica. str. 31 - 34, 1999. Biologické dni. 7. - 8. září 1999 Banská Bystrica. Univerzita Mateja Bela. ISBN 80-8055-259-2

Závodská, R., 1998. Rozvoj didaktických schopností studentů učitelství biologie na PF JU v Českých Budějovicích. Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů. Praha, Karolinum,str. 65 - 68, 9, Karolinum nakladatelství Univerzity Karlovy. ISBN 80 - 7184 - 658

Závodská, R., Petr, J.,Pavlíček, V., 1998. Seminář metodika vyučování biologie na středních školách - rozvoj didaktických schopností studentů učitelství biologie. Biologické dni, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. - 4. septembra 1998, Nitra, str. 243 - 244. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied. ISBN: 80 - 8050 - 177 - 7,

Petr, J., Závodská, R., Pavlíček, V. 1998. Využití spolupráce s centry ekologické výchovy v přípravě studentů učitelství biologie a přírodovědě. Biologické dni, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. - 4. septembra 1998, Nitra, str. 245 - 246. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied. ISBN: 80 - 8050 - 177 - 7

Závodská, R., Pavlíček V., 1997.Vybrané otázky výuky didaktiky biologie na Pedagogické fakultě JU v Č. Budějovicích Východoslovenské Biologické dni, Zborník z vedeckej konferencie Prešov, Fakulta humanitných a prírodovedných vied Prešovskej univerzity, 1997, str.164-168. ISBN 80-88885-01-9

Pavlíček V., Závodská R. 1997. Problematika vzdělávání geologickým disciplínám na českých všeobecně vzdělávacích školách. Východoslovenské Biologické dni, Zborník z vedeckej konferencie Prešov, Fakulta humanitných a prírodovedných vied Prešovskej univerzity, 1997, str. 226-228. ISBN 80-88885

Fyziologie živočichů – chronobiologie: biologické rytmy, cirkadiánní hodiny hmyzu.

Vzdělávání v biologii - didaktika biologie a koncepce přírodovědného vzdělávání, didaktická příprava studentů učitelství přírodopisu a biologie, výzkum znalostí z přírodopisu a biologie u žáků ZŠ a studentů SŠ, tvorba výukových materiálů a učebnic. Formativní hodnocení. Badatelsky orientované vyučování biologii a přírodopisu.

Spoluřešitelka projektů (od roku 2010):

2019-2022 Projekt Technologické agentury České republiky Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice (reg. č. TL02000368; hlavní řešitel: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.)

2013 – 2016 Seventh Framework Programme for Research (FP7) Sciencence in society 2012-1 No. 321428. Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education; Acronym názvu: ASSIST-ME Koordinátor: University of Kobenhaven, Department of Science Education, prof. Jens Dolin Spoluřešitel: Jihočeská univerzita (2012 – 2016). (KPEaPS, KBi, KMa PF JU).

2016-2018 GA JU 118/2016/S Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii. PF JU.

2010 – 2012 GA JU 0265/210/S Badatelsky orientované vyučování přírodopisu a biologie: monitoring reality a sondy možností. PF JU.

GAČR, 13-01057S; 2013-2016, Fyziologie diapauzy a chladové odolnosti hmyzu. Řešitelské pracoviště Entomologický ústav Biologického centra AV ČR ENTÚ BC AV ČR v Českých Budějovicích.

Příprava a realizace pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování. MŠMT - 3563/2012-34, PF JU.

Projekt ScienceZOOM 2, Označení:VP2, Č. P. CZ.1.07/2.3.00/45.0002.

 

Další odborná a pedagogická činnost:

Garantka magisterského studijního programu Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (od roku 2014).

Garantka doktorského studijního programu Vzdělávání v biologii (od roku 2019).

Předsedkyně Oborové rady pro doktorské studium Vzdělávání v biologii (od roku 2019).

Členka Rady oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě JU.

Členka Vědecké rada JU a Vědecké rady PF JU.

Členka Rady studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol na PF JU.