Mgr. Jan Flašar

Mgr. Jan Flašar

Kancelář: J125
Email: jflasar@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 120

Konzultační hodiny

úterý 13:00-14:00

Praktikum z mineralogie a petrologie, Geologie III: mineralogie a petrologie, Člověk a jeho svět I – neživá příroda, Fyzická geografie I – geologie, pedologie, Praktikum z geologie a geomorfologie, Geologie IV: geologie a geomorfologie, Terénní cvičení z geologie

2006 – 2012 magisterské studium, Přírodovědecká fakulta UK, Základní geologie

Od 2013 doktorské studium, Přírodovědecká fakulta UK, Geologie

Od 2014 asistent na Pedagogické fakultě JU

Od 2015 výzkumný pracovník na České geologické službě

Flašar, J., Martínek, K., (2018). Neogene-Quaternary response of the Novohradské hory Mts. (Czech Republic) fluvial systems to tectonics: morphotectonic and stream-length index analyses. Congrés des Doctorants 2018, Paris, France

Štěpančíková, P., Flašar J., Stemberk, J., Balatka B., Kalvoda J., Sana, H. (2018) Neotectonic activity reflected in morphology along the Mariánské Lázně fault and in the adjacent Cheb basin (Bohemian Massif, central Europe). Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology Days, 2018, Possidi, Greece

Flašar, J. Charakteristika kamenných artefaktů a použitých surovin pro jejich výrobu, in: Limburský, P. et al. Pohřební areály unětické kultury ve Vliněvsi, Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2017.

Radulov A., Yaneva, M., Štěpančíková, P., Gerdjikov, I., Rockwell, T., Donkova Y.,Sana, H., Flašar, J., Nikolov, N. (2017). Structural evidence for hard linkage between the Predela and Haramibunar faults in Southwestern Bulgaria. GEOSCIENCES 2017, Sofia, Bulgaria

Flašar, J., Lauro, C., Toural, R., Martínek, K., Moreiras, S., 2015. Geomorphological approach for understanding neotectonic in the Plata range, Argentina XIV. Congreso Geologico Chileno, La Serena, 5-8 October 2015

Hanáček M., Nývlt D., Flašar J., Stacke V., Mida P., Lehejček, J., Tóthová G., Břežný M., Procházková B., Uxa T., Křenovská I., (2013). New methods to reconstruct clast transport history in different glacial sedimentary environments: Case study for Old Red sandstone clasts from polythermal Hørbyebreen and Bertilbreen valley glaciers, Central Svalbard. Czech Polar Reports, 3 (2), pp. 107-129

kvartérní geologie a geomorfologie, tektonická geomorfologie, GIS a DPZ