Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

odborný asistent

Kancelář: J118
Email: Lrokos@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 016

Konzultační hodiny

mimo semestr se, prosím, předem domluvte mailem

 • Didaktika přírodopisu II. (KBI/DID03)
 • Didaktika biologie II. (KBI/DIDS3)
 • Fyziologie člověka (KBI/FYČBS)
 • Průběžná pedagogická praxe – ZŠ (KBI/NPPZ)
 • ­Průběžná pedagogická praxe – SŠ (KBI/PS)
 • Repetitorium laboratorních prací (KBI/LAB01)

2012 – 2017: prezenční doktorské studium (obor: Vzdělávání v biologii), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

2007 – 2012: magisterské studium (obor: Učitelství biologie a chemie pro střední školy), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

od roku 2013 odborný asistent na katedře biologie PF JU

profil na ResearchGate a ORCID

 

Stáže a konference

Konference

 • konference ČPdS – Zlín, Česká republika (11. – 12. 4. 2019)
 • Didactica Viva: Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik – Brno, Česká republika (13. 12. 2018)
 • Kritická místa kurikula ve škole i za školou – Ostrava, Česká republika (29. – 30. 10. 2018)
 • Trendy v didaktice biologie – Praha, Česká Republika (20. – 21. 9. 2018)
 • XXVI. ročník konference ČAPV – Zlín, Česká republika (12. – 14. 9. 2018)
 • DidSci PLUS: Research in Didactics of Science PLUS – Praha, Česká republika (25. – 27. 6. 2018)
 • konference ČPdS – Opava, Česká republika (15. – 16. 3. 2018)
 • XIII. ročník konference EDUCO 2018 – Tatranská Štrba, Slovensko (9. – 10. 3. 2018)
 • XXV. ročník konference ČAPV – Hradec Králové, Česká republika (13. – 14. 9. 2017)
 • ESERA Conference – Dublin, Irsko (21. – 25. 8. 2017)
 • konference ČPdS – Olomouc, Česká republika (16. – 17. 3. 2017)
 • International Conference „University of the XXI Century in the System of Continuous Education, Čeljabinsk, Rusko (25. – 26. 10. 2016)
 • XXIV. ročník konference ČAPV – České Budějovice, Česká republika (15. – 16. 9. 2016)
 • 23rd International Conference on Learning – Vancouver, Kanada (13. – 15. 7. 2016)
  • na konferenci obdržena cena: Graduate Scholar Award
 • 2016 International Science Education Conference – Benátky, Itálie (5. – 9. 6. 2016)
 • XI. ročník konference EDUCO 2016 – Nitra, Slovensko (21. – 23. 4. 2016)
 • konference ČPdS – Ostrava, Česká republika (17. – 18. 3. 2016)
 • XXIII. ročník konference ČAPV – Plzeň, Česká republika (16. – 18. 9. 2015)
 • ESERA Conference – Helsinki, Finsko (31. 8. – 4. 9. 2015)
 • konference ČPdS – České Budějovice, Česká republika (26. – 27. 3. 2015)
 • X. ročník konference EDUCO – Tatranská Štrba, Slovensko (30. – 31. 1. 2015)
 • Trendy v didaktice biologie – Praha, Česká republika (2. – 3. 10. 2014)
 • XXII. ročník konference ČAPV – Olomouc, Česká republika (8. – 10. 9. 2014)
 • 21st Conference on Learning – New York, USA (14. – 17. 7. 2014)
 • 4th International Symposium Education, Research and Development – Burgas, Bulharsko (4. – 8. 9. 2013)
 • VIII. ročník konference EDUCO – Tatranská Štrba, Slovensko (22. – 23. 3. 2013)

 

Zahraniční stáže a pobyty

 • ESERA Summer School 2019, Crete, Řecko (4. - 9. 6. 2019) – staff member – mentor
 • Erasmus+ Staff: Adam Mickiewicz University, Poznań, Polsko (13. – 17. 5. 2019)
 • University of Colorado, Boulder, CO, USA (26. 9. – 8. 10. 2018)
 • ESERA Summer School 2018, Jyväskylä, Finsko (25. 6. – 1. 7. 2018) – staff member – mentor
 • Erasmus+ Staff: University of Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko (7. – 11. 5. 2018)
 • University of Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko (2. – 17. 11. 2016)
 • University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW), Basilej, Švýcarsko (25. – 29. 4. 2016)
 • Armstrong State University, Savannah, GA, USA (15. – 26. 9. 2015)
 • Erasmus+ Staff: Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, Španělsko (21. – 25. 4. 2015)
 • University of Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko (10. – 17. 1. 2015)
 • ESERA Summer School 2014, Cappadokia, Turecko (24. – 30. 8. 2014)
 • University of Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko (26. 4. – 9. 5. 2014)
 • Erasmus Teacher Exchange Program: Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Litva (18. 11. – 18. 12. 2013)
 • ASSIST-ME workshop „Formative Assessment and Inquiry-Based Scientific Education in Science, Technology and Mathematics“ – Berlín, Německo (23. – 24. 8. 2013)
 • setkání v rámci projektu ASSIST-ME:
  • Kodaň, Dánsko (3. – 4. 11. 2016); Londýn, Velká Británie (4. – 5. 2. 2016); Helsinki, Finsko (30. – 31. 8. 2015); Berlín, Německo (15. – 16. 6. 2015); Kodaň, Dánsko (14. – 16. 1. 2015); Senohraby, Česká republika (26. – 27. 9. 2014); Kappel am Albis, Švýcarsko (26. – 28. 6. 2014); Berlín, Německo (23. – 24. 8. 2013)

Zaměření

 • didaktika přírodopisu a biologie
 • badatelsky orientované vyučování
 • formativní hodnocení v přírodovědných předmětech
 • příprava budoucích učitelů, profesní rozvoj učitelů z praxe

Projekty a granty

 • 2019 – současnost
  • spoluřešitel projektu Technologické agentury České republiky Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice (reg. č. TL02000368; hlavní řešitel: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.)
 • 2018 – současnost
  • koordinátor na katedrách KA 1 v projektu OP VVV Inovace přípravy učitelů pro praxi (reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960)
 • 2017 – současnost
  • koordinátor projektu OP VVV Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659)
  • oborový didaktik v projektu OP VVV Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659)
  • oborový didaktik v projektu OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664)
  • odborný garant příkladu inspirativní praxe v projektu Komplexní systém hodnocení (řešitel Česká školní inspekce; reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751)

Informace pro studenty

 • Veškeré materiály ke všem přednáškám, předmětům a kurzům naleznete na Moodle PF. Heslo do kurzu bude sděleno na první hodině, případně si o něj zažádejte mailem.

Pokyny pro vypracování portfolia absolventa učitelství přírodopisu / biologie

Informace k průběžným a souvislým praxím (viz Oddělení pedagogické praxe PF JU)

 

Metoda CLIL v přírodopisu – návrh materiálů propojujících výuku německého jazyka a přírodopisu (Tereza Hašková, aktuální)

Metoda CLIL ve výuce přírodopisu - návrh materiálů propojujících výuku anglického jazyka a přírodopisu (Natálie Hartlová, aktuální)

Pojetí sexuální výchovy ve školních vzdělávacích programech vybraných základních škol a gymnázií (Štěpán Honzík, aktuální)

Porozumění a postoj studentů učitelství k ilustracím v učebnicích přírodopisu a biologie (Eva Zíková, aktuální)

Porozumění žáků ilustracím v učebnicích přírodopisu a biologie (Marcela Hrůzová, aktuální)

Praktické úlohy z biologie člověka s důrazem na zásady první pomoci použitelné při mimoškolní výchově a volnočasových aktivitách (Tomáš Volavka, aktuální)

Postoje žáků základní školy k vybraným tématům z biologie člověka (Bedřich Pospíchal, obhájeno 2019)

Kresba jako prostředek k zjištění znalostí studentů učitelství o stavbě lidského těla (Gabriela Nováková, obhájeno 2019)

Kresba jako prostředek k zjištění znalostí žáků základní školy o stavbě lidského těla (Hana Čurdová, obhájeno 2019)

Badatelské dovednosti žáků při výuce biologie na vybraných školách na Českobudějovicku (Kateřina Martincová, obhájeno 2017)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Táborsku (Magdaléna Cihlářová, obhájeno 2016)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Strakonicku (Magdalena Chadová, obhájeno 2016)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Třebíčsku a Znojemsku (Martina Klimešová, obhájeno 2016)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Českokrumlovsku (Jana Strapková, obhájeno 2016)

Způsoby evaluace ve výuce přírodopisu a biologie na Prachaticku (Lucie Miesbauerová, obhájeno 2015)

Hodnocení ve výuce přírodopisu a biologie na Českobudějovicku (Jana Vomáčková, obhájeno 2015)

Badatelský deník jako prostředek realizace badatelských úloh ve volitelném přírodopisném semináři (Patrik Hetflajš, aktuální)

Miskoncepce žáků střední školy o funkční anatomii člověka (Jana Procházková – PřF JU, aktuální)

Pohlavní soustava ve výuce biologie člověka na střední škole (Adéla Navrátilová – PřF JU, aktuální)

Srovnání badatelských a tradičních laboratorních úloh ve výuce genetiky na gymnáziu (Zuzana Obrdlíková – PřF JU, aktuální)

Tvořivost žáků při navrhování vlastních experimentů ve výuce přírodopisu (Kateřina Martincová, aktuální)

Užití metody CLIL pro zpracování vybraných témat z fyziologie člověka na 2. stupni základní školy (Denisa Novotná, aktuální)

Vrstevnická zpětná vazba při badatelsky orientovaném vyučování přírodopisu na 2. stupni základní školy (Alena Mísařová, obhájeno 2019)

Formativní hodnocení metodou okamžité zpětné vazby ve výuce přírodopisu (Magdaléna Cihlářová, obhájeno 2018)

Rozhovor mezi žáky jako metoda vrstevnického hodnocení při badatelských úlohách z biologie člověka v hodinách přírodopisu (Jana Vomáčková, obhájeno 2017)

Badatelsky orientovaná výuka ve fyziologii člověka s využitím školních experimentálních systémů (Vladislava Vomáčková, obhájeno 2016)