Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D.

Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D.

odborná asistentka

Kancelář: J125
Email: sdvorackova@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 120

Konzultační hodiny

út a st 11:30-13:00 (nejlépe po předchozí dohodě)

GEO01/GEO03 - Geologie I: Základy mineralogie a petrologie, GEO02/GEO04 - Geologie II: geologie a geomorfologie, FYG1G - Fyzická geografie I: geologie, pedologie

1997 - 2000: Magisterské studium, Přírodovědecká fakulta UK, Petrologie a strukturní geologie
2000 - 2006: Doktorské studium, University College Cork, Irsko, Tektonometamorfní vývoj proterozoických hornin
2006-2009: Koordinátorka a manažerka Centre for Adult Continuing Education, University College Cork, Irsko
2009-2011: odborná referentka pro celoživotní vzdělávání, JU v Českých Budějovicích
Od r. 2011: odborná asistentka geologie na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích

 • Dvořáčková, S., Rypl, J. a Kučera, T. (2018) Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenějsí miskoncepce. Geographia Cassoviensis, XII/2: 133-145.
 • Rypl, J., Kirchner, K. & Dvořáčková, S. Geoheritage (2016) Geomorphological Inventory as a Tool for Proclaiming Geomorphosite (a Case Study of Mt. Myslivna in the Novohradské hory Mts.—Czech Republic). Vol.8, Issue 4, pp. 393-400. doi:10.1007/s12371-015-0169-5
 • Rypl J, Kirchner K, Dvořáčková S (2014) Geomorphological inventory of rock landforms on Mt. Kamenec in the Novohradské hory Mts. (the Czech Republic). Carpathian J Earth Environ Sci 9–3:253–260.
 • Dvořáčková, S. 2013: Vliv lidské činnosti na geologii a geomorfologii krajiny. Envigogika, [S.l.], v. 8, n. 5, pro. 2013. ISSN 1802-3061.
 • Dvořáčková, S., Ryplová, R. 2012: Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika [online] 2012/VII/3.
 • Králíčková, S., Ditrich, T. 2011: Podklady pro psaní kvalifikačních prací. Interní výukový dokument. Katedra biologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.
  Kralickova S., Elders M. and Mullins T. 2008: Study Skills. CACE, UCC, Cork, skripta, 68 stran.
  Kralickova S. 2005: Tectonometamorphic Evolution of the Sveconorwegian High-Grade Gneisses of the Forsand Region, SW Norway, disertační práce UCC, Cork, Ireland, 520 stran.
 • Kralickova, S. a Allen, A. 2004: Tectonometamorphic evolution of the Forsand Region, SW Noway. In: Abstracts of the 47th Annual Irish Geological Research Meeting, 2004.
 • Kralickova S. and Allen A. 2003: Genesis of different petrological types in the Forsand region, SW Norway. In: Abstracts of the 46th Irish Geological Research Meeting, 2003.
 • Kralickova, S. a Allen, A. 2002: Preliminary studies of the tectonometamorphic evolution of the Forsand region, Rogaland/Vest-Agder, SW Norway. In: Abstracts of the 45th Annual Irish Geological Research Meeting, 2002.
 • Králíčková S., Konopásek J. a Schulmann K. 2000: Kadaň dam – the Upper crystalline nappe. 5th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Bublava, Krušné hory – Excursions Guide to the Most Basin and Krušné hory Mts. In: Geolines (Praha), 10, 2000, pp. 104-105.
 • Králíčková S., Konopásek J. Lexa O. a Schulmann K. 2000: Petrology and Microstructural Evolution of Orthogneisses in the Eger Crystalline Complex. Abstracts. In: Geolines (Praha), 10, 2000, pp. 42.

geologie, mineralogie a petrologie, didaktika geologie