Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

odborný asistent

Kancelář: J344
Email: zvacha@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 065

Konzultační hodiny

Út 10 – 11 00 (případně po předchozí domluvě)

 • Cvičení z chovatelství (CHZ03)
 • Člověk a jeho svět - živá a neživá příroda (CASP1, PCSR1)
 • Didaktika přírodovědných předmětů (UDPP1, UDPP2)
 • Kurz pěstitelství a zahradnictví (CHZ08)
 • Oborové a předmětové didaktiky (ODCŽ1, ODCŽ2)
 • Pěstitelské práce s didaktikou (PESP1, PESP2)
 • Přírodovědný kurz (PRKP)
 • Terénní cvičení z ekologie (EKO03)
 • Terénní cvičení ze zoologie (ZOO07)
 • Základy zahradnictví (CHZ04, CHZ06)

2005 – 2010 magisterské studium, Pedagogická fakulta JU, učitelství přírodopis - zeměpis pro druhý stupeň ZŠ

2012 – 2016 doktorské studium, Pedagogická fakulta JU, Pedagogická fakulta UK – obor Vzdělávání v biologii

2011 – 2016 lektor na PF JU

Od roku 2016 působí jako odborný asistent na PF JU

Příspěvky v odborných časopisech a na WoS

VÁCHA, Z.  (2019). Vliv výukového prostředí na osvojování kognitivních a afektivních cílů výuky žáky na primárním stupni základních škol. In: Rusek M. a Vojíř K. (Eds.): Project - based education in science education. Sborník z konference 2. - 3. 11. 2017, UK Praha, 7 s. (WoS).

VÁCHA, Z., CHMELOVÁ, Š., RYPLOVÁ, R. Zahradní pedagogika v krajích česko-rakouského pohraničí. E-pedagogium. 14 s. (In print).

CHMELOVÁ, Š., RYPLOVÁ, R., VÁCHA, Z., VANĚČKOVÁ, O., PROCHÁZKA, M. Zahrady středních škol a jejich potenciál pro environmentální výchovu. Envigogika. 16. s. (In print).

VÁCHA, Z., ROKOS, L. (2017). Integrated science and biology education as viewed by Czech university students and their attitude to inquiry - based scientific education. The New Educational Review. 11 s.

VÁCHA, Z., DITRICH, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. Scientia in educatione. 15 s.

VÁCHA, Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice na prvním stupni základních škol. Scientia in educatione. 11 s.

VÁCHA Z., PETR J. (2013). Inquiry based education at primary school throught school gardens. Journal of International Scientific Publications: Education Alternatives, vol. 11, part 2, p. 11.

 

Příspěvky z konferencí

VÁCHA Z., RICHTEROVÁ, M. (2019) Výuka pěstitelských prací na primárním stupni základních škol. Sborník z konference Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Technická univerzita Liberec. 6. s.

CHMELOVÁ Š., RYPLOVÁ R., VÁCHA Z., VANĚČKOVÁ O., PROCHÁZKA M., 2018. Hodnocení vybavení středních škol z hlediska realizace výuky přírodovědných disciplín v rámci zahradní pedagogiky, Mezinárodní konference DiDSciPlus 2018, PřF UK Praha, 25.6. – 27.6.2018, 121 – 128

RYPLOVÁ R., CHMELOVÁ S., VÁCHA Z., VANĚČKOVÁ O., PROCHÁZKA M.,2018. Garden education - a way to improve high school students‘ agricultural literacy? Mezinárodní konference DiDSciPlus 2018, PřF UK Praha, 25.6. – 27.6.2018, 337 – 344.

RYPLOVÁ, R., CHMELOVÁ Š., VÁCHA Z., PROCHÁZKA M., VANĚČKOVÁ O., 2018: A survey of High School Students’ Attitudes to Agriculture and Garden Education Scientific Text Comprehension Ability of the First Grade Pre-service Science Teachers In: Čtrnáctová H., Nesměrák K.,  Teplá M. (ed.). DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference, Charles University – Faculty of Science Prague, 25th-27th June 2018. ISBN 978-80-7444-065-6

RYPLOVÁ R., CHMELOVÁ Š., VÁCHA Z., PROCHÁZKA M., VANĚČKOVÁ O., 2018: Přínosy výuky na školní zahradě z pohledu středoškolského učitele. TRENDY V DIDAKTICE BIOLOGIE- SBORNÍK ABSTRAKTŮ. Praha 2018. ISBN 978-80-7603-001-5

VÁCHA Z., BOLEK., J. Faktory ovlivňující oblíbenost přírodopisu na 2. stupni základních škol. Sborník XIII. medzinárodnej konferencie EDUCO, Tatranská Štrba (1. - 2. 2. 2018). 6 s.

VÁCHA Z., CHMELOVÁ, Š., RYPLOVÁ R., Projekt Edugard – zahradní pedagogika v praxi. Sborník XIII. medzinárodnej konferencie EDUCO, Tatranská Štrba (1. - 2. 2. 2018). 6 s.

VÁCHA, Z. (2017). School garden as a learning environment. In: Rusek M. a Vojíř K. (Eds.): Project - based education in science education. Sborník abstraktů z konference 2. - 3. 11. 2017, UK Praha, p. 47.

VÁCHA, Z. (2017). Žákovská oblíbenost přírodovědy, přírodopisu a biologie. Sborník XII. medzinárodnej konferencie EDUCO, Tatranská Štrba (23.- 25. 3. 2017), str. 133 - 138.

VÁCHA, Z. (2016). Vliv terénní výuky na znalost přírodnin u žáků prvního stupně základních škol. In: Pavlasová L. (Ed.): Trendy v didaktice biologie.Sborník abstraktů z konference 22. - 23. září 2016, p. 51.

VÁCHA Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice v prostředí primárního stupně základních škol pohledem vysokoškolských studentek. Sborník X. medzinárodnej konferencie EDUCO, Tatranská Štrba (30.-31.1.2015), str. 93 - 98.

VÁCHA, Z. (2014). Školní zahrada jako moderní výukový nástroj. In: Pavlasová L. (Ed.): Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů z konference 2. - 3. října 2014, p. 51.

VÁCHA Z. (2013). Didaktika přírodovědy a badatelsky orientované vyučování. Sborník VIII. medzinárodnej konferencie EDUCO, Tatranská Štrba(22.-23.3.2013), str. 24-32.

VÁCHA Z. (2013). Badatelsky orientované vyučování v modelovém prostředí školních zahrad - návrh výzkumného projektu. Sborník Študentské fórum XIII. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. 37-51.

Didaktika přírodovědy, přírodopisu a biologie

Terénní výuka s důrazem na prostředí školních zahrad

 • didaktika přírodopisu
 • badatelsky orientované vyučování
 • výuka v terénu
 • didaktika přírodovědy
 • didaktika přírodopisu
 • badatelsky orientované vyučování
 • výuka v terénu