prof. RNDr. Karel Petrzik, CSc.

Email: petrzik@umbr.cas.cz
Telefon: 385 310 363

Konzultační hodiny

Základy biologie bakterií a virů
V kurzu jsou prezentovány základní informace o stavbě, metabolismu a genetice bakterií, virů, prionů a subvirálních nukleových kyselin. Jsou představeny možnosti biotechnologického využití těchto organismů (vektory, GMO, nanotechnologie) a možnosti působení člověka proti patogenním organismům (antivirotika, navozování rezistence).

Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR (ÚMBR AV ČR)

Branišovská 31, České Budějovice, 370 05

Molekulární genetika a cytogenetika
Diagnostika rostlinných virů