prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

profesor pro obor zoologie

Kancelář: J307
Email: papacek@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 012

Konzultační hodiny

Základy biologie jednobuněčných eukaryot (PF JU)
Základní kurz biologie a systematiky "prvoků".

Problémy vzdělávání v biologii (PF a PřF JU a PedF UK)
Seminář pro studenty doktorského studia Vzdělávání v biologii zahrnující aktuální problematiku didaktiky biologie

profesor pro obor zoologie; přednáší nebo přednášel na Pedagogické, Přírodovědecké a Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy; v letech 1992-98 a 2001-2006 byl děkanem PF JU; v letech 1989-1992 a 2007-2015 vedl Katedru biologie PF JU a v letech 2012-2016 působil ve funkci prorektora pro studium JU.

a) Kapitoly v knihách (zoologie bezobratlých, entomologie):

Zettel H., Papáček M., Kovac D. 2015: Helotrephidae. Pp:264-283: In. Tran A. D, Yang C. M., Cheng L. (Eds): Water Bugs of Singapore and peninsular Malaysia. National University of Singapore & Lee Kong Chian Natural History Museum, Armour Publishing, Singapoore. 334 pp. ISBN 978-981-4597-60-9.

Papáček M., Boukal S. D., Matěna J., Petr J., Soldán T. 2006: Vodní hmyz. s. 203-210. In: Dudák V. (ed.): Novohradské hory. Příroda - historie - život. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha. 847 s.

Soldán T., Černý R., Husák Š., Matěna J., Matěnová V., Papáček M., Petr J. 2006: Vodní prostředí. s. 131-138. In: Dudák V. (ed.): Novohradské hory. Příroda - historie - život. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha. 847 s.

Papáček M. 2004a: Úvod. s. 15-17. In: Papáček M. (ed.) 2004: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 304 s.

Papáček M. 2004b: Vodní ploštice (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha). s. 127-135. In: Papáček M. (ed.) 2004: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 304 s.

Papáček M., Matěnová V. 2004: Korýši (Crustacea): poznámky k výskytu perlooček (Cladocera) a raků (Decapoda: Astacidae). s. 109-112. In: Papáček M. (ed.) 2004: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 304 s.

Petr J., Černý R., Papáček M., Matěnová V. 2004: Klauzury - bývalé plavební nádrže. s. 265-272. In: Papáček M. (ed.) 2004: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 304 s.

Soldán T., Černý R., Papáček M. 2004: Geomorfologické členění a hodnocení území z hlediska biogeografie v širším kontextu. s. 24-31. In: Papáček M. (ed.) 2004: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 304 s.

Papáček M., Soldán T. 2003: Vodní hmyz. s. 271-280. In: Anděra M., Zavřel P. a kol.: Šumava. Příroda - historie - život. Baset, Praha. 800 s.

Papáček M. 2000: Small aquatic bugs (Nepomorpha) with slight or understimated economic importance. pp. 591-600, In: Schaefer C. W. & Panizzi A. R. (Eds): Heteroptera of economic importance. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA. 828 pp.

 

b) Původní vědecká sdělení (entomologie: Hemiptera-Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha):

Ditrich T., Papáček M. 2016: Differences in prey capture in semiaquatic bugs (Heteroptera: Gerromorpha). Entomological Science 19: 34-41. doi: 10.1111/ens.12165

Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T., Šorf M. 2016: Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from asid stress. Freshwater Biology 61: 376-391 + VI Supporting informations (16 pp., 3 Figs and 8 Tabs). doi: 10.1111/fwb. 12714

Boukal D. S., Ditrich T., Kutcherov D., Sroka P., Dudová P., Papáček M., 2015: Analyses of Developmental Rate Isomorphy in ectotherms: Introducing the Dirichlet Regression. PLoS ONE 10(6): 1-16. e0129341. doi:10.1371/journal.pone.0129341

Soldán T., Bojková J., Vrba J., Bitušík P., Chvojka P., Papáček M., Peltanová J., Sychra J. & Tátosová J. 2012: Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta, 18(3): 123-283.

Ditrich T., Papáček M. & Heino M. 2011: The latitudinal uniformity of the unique life history of Velia caprai (Heteroptera: Veliidae) and notes to the pre-overwintering period of selected water striders (Heteroptera: Gerridae). Entomologica Fennica, 22: 106-112.

Papáček M. & Zettel H. 2011: A new subgenus and species of Mixotrephes (Hemiptera: Heteroptera: Helotrephidae) from Laos and notes on Mixotrephes punctatus. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51(2): 397-406.

Zettel H., Papáček M. & Kovac D. 2011: Guide to the aquatic Heteroptera of Singapore and Peninsular Malaysia: VII Family Helotrephidae. The Raffles Bulletin of Zoology, 59(2): 171-179.

Ditrich T. & Papáček M. 2010: Effect of population density on the development of Mesovelia furcata (Mesoveliidae), Microvelia reticulata and Velia caprai (Veliidae) (Heteroptera: Gerromorpha). European Journal of Entomology, 107: 579-587.

Ditrich T. & Papáček M. 2009: Effective strategy of the overwintering of semiaquatic bugs: overwintering of Velia caprai (Heteroptera: Gerromorpha: Veliidae). Journal of Natural History, 43(9-10): 529-543.

Ditrich T. & Papáček M. 2009b: Correlated traits for dispersal pattern: Terrestrial movement of the water cricket Velia caprai (Heteroptera: Gerromorpha: Veliidae). European Journal of Entomology, 106: 551-556.

Papáček M. 2008: Esakiella - the genus with the most ancestral ovipositor within the Helotrephina. Bulletin of Insectology 61(1): 171-172.

Papáček M. & Soldán T. 2008: Structure and development of the reproductive system in Aphelocheirus aestivalis (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha: Aphelocheiridae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 48(2): 299-318.

Papáček M. & Zettel H. 2008: Mixotrephes (Thermotrephes) punctatus. sp. n. (Insecta: Heteroptera: Helotrephidae from India. Ann. Naturhist. Mus. Wien 109B: 87-91.

Ditrich T., Papáček M. & Broum T. 2008: Spatial distribution of semiaquatic bugs (Heteroptera: Gerromorpha) and their wing morphs in a small scale of the Pohořský potok spring area (Novohradské hory Mts.). Silva Gabreta, 14(3): 173-178.

Suchá P. & Papáček M. 2008: Overwintering corixid assemblages: structure and sexual maturity. Bulletin of Insectology 61(1): 177-178.

Zettel H. & Papáček M.: 2008: Redescription of three poorly known Helotrephini (Insecta: Heteroptera: Helotrephidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 109B: 93-104.

Papáček M. & Zettel H. 2006: A new subgenus and new species of the genus Mixotrephes Papáček, Štys & Tonner 1989 (Heteroptera: Helotrephidae: Limnotrephini). Aquatic Insects 28(1): 23-30.

Petr J. & Papáček M. 2006: Hind wings of selected water boatmens (Heteroptera, Corixidae, Cymatiainae, Corixinae) from Central Europe. Denisia 19: 543-556.

Zettel H.& Papáček M.: 2006: Vier neue arten aus der Untergattung Micraphelocheirus Hoberlandt & Štys, 1979 der Gattung Aphelocheirus Westwood, 1833 (Insecta: Heteroptera: Aphelocheiridae) aus Südostasien. Ann. Naturhist. Mus. Wien 107B: 99-112.

Papáček M. & Zettel H. 2005: Tiphotrephes immaculatus sp.n. (Heteroptera: Helotrephidae: Limnotrephini), a new species from Viet Nam. Linzer biol. Beitr. 37(1): 701-705.

Papáček M. 2005: Zjevný a skrytý bivoltinismus vodních ploštic (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha). [Obvious and cryptic bivoltinism of water bugs (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha, Grromorpha)] In: Progres v biológii. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 4. Biologické dni, FPV UKF 8. - 9.9.2005, Nitra. Edicia Prírodovedec, 178: 455-457.

Zettel H. & Papáček M. 2004: A review of the genus Esakiella China, 1932 (Insecta: Heteroptera: Helotrephidae) in Madagascar with description of five new species. Ann. Naturhist Mus. Wien, 105B: 327-348.

Papáček M. & Zettel H. 2004: Helotrephidae of the World: checklist and bibliography. Acta Soc. Zool. Bohem., 68: 99-108.

Papáček M. 2003: Two rare water bugs (Heteroptera: Nepomorpha) new for the insect fauna of the Novohradské Mountains. In: Papáček M. (ed.): pp. 145-148. Biodiversity and environmental conditions of the Novohradské Mountains II. Book of papers. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České budějovice. 200 pp.

Papáček M. & Jandová L. 2003: Extrémní variabilita životních cyklů hladinatky Velia caprai, Tamanini 1947 (Heteroptera: Gerromorpha: Veliidae): studie v přírodních podmínkách Novohradských hor. [Extreme variability of life history in the water cricket Velia caprai, Tamanini 1949 (Heteroptera: Gerromorpha: Veliidae): the study under the environmental conditions of the Novohradské Mountains.] s. 149-162. In: Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice. 200 s.

Papáček M. & Zettel H. 2003: On the species taxonomy of the limnotrephine genera Limnotrephes, Mixotrephes and Tiphotrephes (Hemiptera: Helotrephidae). Tijdschrift voor Entomologie, 146: 219-234.

Papáček M. 2002: K rozšíření a charakteristice habitatů pěti druhů relativně vzácných vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha) v jihozápadním příhraničí České republiky. [On the distribution and habitat preference of five relatively rare water bug species (Heteroptera: Nepomorpha) in the southwest border area of the Czech Republic.] s. 225 - 231. In: Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR. 285 s.

Papáček M., Džisová D., Hodinová V., Jandová L., Janochová K., Kment P., Smejkalová R., Škrna P., Valtr J., Ziková L., Zíková P. 2002: Water bugs (Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha) of the Novohradské Mountains. 233 - 236. In: Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR. 285 s.

Papáček M. 2001: Small aquatic and ripicolous bugs (Heteroptera: Nepomorpha) as predators and prey: the question of economic importance. Eur. J. Entomol. 98: 1-12.

Papáček M. & Kovac D. 2001a: Three new species of the genera Helotrephes and Hydrotrephes (Heteroptera: Nepomorpha: Helotrephidae: Helotrephini) from Thailand. Linzer biol. Beitr. 33: 315-324.

Papáček M. & Kovac D. 2001b: Three new species of Limnotrephini (Heteroptera, Nepomorpha, Helotrephidae) from Peninsular Malaysia and Thailand. Linzer biol. Beitr. 33: 1047-1055.

Papáček M. & Zettel H. 2001: Notes on the Helotrephidae (Insecta: Heteroptera) of South India, with description of Nanotrephes gen. n., and five new species. Ann. Naturhist. Mus. Wien 103B: 283-300.

Papáček M. & Zettel H. 2000: Revision of the Oriental genus Idiotrephes (Heteroptera: Nepomorpha: Helotrephidae). Eur. J. Entomol. 97: 201-211.

Kovac D. & Papáček M. 2000: Helotrephes steiningeri sp. n., and notes on two further Helotrephini spp. (Heteroptera, Helotrephidae) from Thailand and West Malaysia. Linzer biol. Beitr. 32: 265-271.

kubečka J., Frouzová J., Čech M., Peterka J., Ketelaars H. A. M., Wagenwoort A. J. & Papáček M. 2000: Hydroacoustic assessment of pelagic stages of freshwater insects. Aquatic Living Resources 13: 361-366.

Papáček M. 1999: Does the architecture of lateral pterothoracic region and thoracico-abdominal junction in the Notonectidae, Pleidae, and Helotrephidae (Heteroptera: Nepomorpha) reflect phylogenetic relationships ? Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 165-178.

 

c) Práce v oblasti vzdělávání v biologii a učebnice:

Petr J., Papáček, M., Stuchlíková, I., 2018: The Biology Olympiad as a Resource and Inspiration for Inquiry-Based Science Teaching. In Tsivitanidou, O., E., Gray, P., Rybska, E., Louca, L., Constantinou, C., P. (Eds.) Professional development for inquiry-based science teaching and learning. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg. pp. 205 – 222, ISBN 978-3-319-91405-3.

Papáček M. 2016: Existují metodologická východiska pro vytváření inovací přípravy učitelů biologie? Biológia, ekológia, chémia. Časopis pre školy. 20(2): 2-8. ISSN 1338-1024

Rokos L., Zavodska R., Petr J., Papacek M. 2016: Formative assessment methods in biology education: pedagogical study at primary school in the Czech Republic. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. Educational Sciences, 8(4): 94-99. DOI: 10.14529/ped160413

Papáček M., Čížková V., Kubiatko M., Petr J., Závodská R. 2015: Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. s. 225-257. In.: Stuchlíková I., Janík T. a kol.: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Masarykova univerzita, Brno. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0; elektronická verze: DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

Stuchlíková I., Janík T., Slavík J., Píšová M., Beneš Z., Čtrnáctová H., Dvořák L., Hník O., Papáček M., Řezníčková D., Staněk A., Šmejkalová M., Vaníček J., Vondrová N., 2015: Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. S. 423 - 453. In.: Stuchlíková I., Janík T. a kol.: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Masarykova univerzita, Brno. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0; elektronická verze: DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

Petr, J., Stuchlíková, I., Papáček, M. 2014. Biology Olympiad as a model for inquiry approaches, In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 10 (co-ed. Dillon, J., Redfors, A.), (pp.50-56) Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association. ISBN: 978-9963-700-77-6

Petr J., Ditrich T., Závodská R., Papáček M., 2014: Inquiry based biology education in the Czech Republic: A reflection of five years dissemination. Pp. 118-124. In: Maaß, Törner G., Wernisch D., Schäfer E., Reitz-Konsebovski K. (Eds.): Educating the educators: international approaches to scaling-up professional development in mathmatics and science education. Conference Proceedings. 15 - 16 December 2014 in Essen, Germany. Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien. Münster. 329 pp. ISBN 978-3-942197-77-9978-3-942197-77-9978-3-942197-77-9

Stuchliková I., Petr J., Papacek M. 2013: Inquiry based teaching and future teachers' atitudes towars it. Pp. 167-186. In: Honerod Hoveid M. & Gray P. (Eds.): Inquiry in science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning though inquiry based approaches in science (teacher) Education. Akademika Publishing, Trondheinm, Norway. 309 pp. ISBN 978-82-519-2933-2; ISBN 978-82-519-2934-9 (pdf)

Papáček M. 2010a: Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. s. 145 - 162. In: Papáček M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice. 165 s. Dostupné na WWW: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf ISBN 978-80-7394-210-6

Papáček M. 2010b: Badatelsky orientované přírodovědné vyučování - cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1 (1): 33-49. Dostupné na WWW: http://www.scied.cz ISSN 1804-7106

Papáček M. 2007: Fylogenetický systém živočichů jako aktuální problém profesní přípravy učitelů přírodopisu a biologie. s. 81 - 84. In: Tóthová A., Veselský M. (Eds.): ScienEdu. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 28. - 30. máj 2007, Univerzita Komenského, Bratislava. 475 s.

Papáček M., Šafářová L. 2007: Diverzita a klasifikace živočichů ve výuce biologie: implicitní signály opakované sondy znalostí a jejich vývoje, adresované teorii a praxi výuky na ZŠ a gymnáziích. s. 61 - 64. In: Tóthová A., Veselský M. (Eds.): ScienEdu. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 28. - 30. máj 2007, Univerzita Komenského, Bratislava. 475 s.

Papáček M. 2006: Nároky na současnou didaktiku biologie. s. 330 - 335. In: Dargová J., Darák M. (eds): Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Zborník príspevkov z konferencie z medzinárodnou účasťou konanej 06. - 07. októbra 2005 v Prešove. Euroeducation, n.o., Prešov. 425 s.

Papáček M. 2005: K otázkám přípravy učitelů přírodopisu: realita, legislativa, perspektivy. [On the qestions of natural sciences teachers preparation: present state, laws, perspectives.] In: Progres v biológii. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 4. Biologické dni, FPV UKF 8. - 9. 9. 2005, Nitra. Edicia Prírodovedec, 178: 283-285.

Papáček M. 2002a: Our body, and body of animals: pp. 1-4. In: Textbook of biology for the 2nd year of High Schools in Japan. Kochi University, Kochi, Japan. 75 pp. (in Japan)

Papáček M. 2002b: Vyšší klasifikace živočichů a její odraz v učebnicích biologie pro střední školy. In: Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 3. Biologické dni, FPV UKF 5. - 6. 9. 2002, Nitra. Edicia Prírodovedec, 93: 36-38.

Papáček M. 2001a: Terénní praktikum jako pedagogický experiment (Česko-rakouský projekt terénního zoologického cvičení). [Field practise as a pedagogical experiment (Czech-Austrian project of zoological field practise)] pp. 68 - 70. In: Švecová M., Horychová I., Stoklasa J.(Eds): Didaktika biologie a didaktika geologie, Současnost a perspektivy (Sborník příspěvků). Mezinárodní konference, 11. 9. - 13. 9. 2001. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha. 242 pp.

Papáček M. 2001b: Analysis of arrangement and contens of "Proposal of detailed official planning of biological textbook for 6-year middle school in Japan, and a suggestions of its supplements. What themes will be necessary or essential to add and why ? What arrangement of chapters to chose ? pp. 32-33. In: Harada T. (Ed.): Intrnational New Year Workshop on Making Biological Textbook for New 6 Years Middle School (13-18y) System in Japan. January 10-12, 2001. Motoyama cho & Kochi, Japan. Kochi University. 117 pp.

Papáček M. & Harada T. 2001: Jak připravit efektivně učebnici ? (Mezinárodní projekt přípravy učebnic biologie pro šestiletá gymnázia v Japonsku). [How to prepare a textbook effectively ? (International project on making biological textbook for 6years high school in Japan)] pp. 145 - 148. In: Švecová M., Horychová I., Stoklasa J.(Eds): Didaktika biologie a didaktika geologie, Současnost a perspektivy (Sborník příspěvků). Mezinárodní konference, 11. 9. - 13. 9. 2001. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha. 242 pp.

Papáček M., Matěnová V., Matěna J. Soldán T. 2000: Zoologie. 3. Upravené vydání, Scientia, Praha, 286 s. + XII obr. tabulí.

Papáček M., Černý R. & Matěnová V. 1999: Biocenologický seminář - jedna z cest přípravy učitelů na komplexně chápané ekologické pojetí výuky přírodopisu či biologie. [Biocenological course - one of the ways how to prepare the teacher training for ecologically oriented education in biology]. In: Šulcová R. a kol. (eds): Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů (Sborník přednášek). PřF UK, Karolinum, Praha. s. 131-136.

Černý R., Papáček M. Matěnová V. 1999: Zkušenosti s vybranými formami environmentálního vzdělávání na katedře biologie Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Some methods of environmental education - experiences of Department of Biology at Pedagogical Faculty in České Budějovice . pp. 40 - 41 In: Sborník první česko-slovenské konference Environmentální vzdělávání a výchova na vysokých školách připravujících učitele a výchovné pracovníky, konané u příležitosti 50 výročí založení IUCN. Uherské Hradiště, 26. - 27. 11. 1998, Joker s.r.o., Uherské Hradiště, 79 pp.

 

d) užitný vzor

Ditrich T., Petr J., Papáček M., Veselý B. 2018: Podvodní plovoucí světelná past pro

odchyt drobných vodních organizmů. Užitný vzor zapsaný 6. 6. 2018 pod číslem CZ 31 825 U1 v databazi UPV (https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10395557), Dostupné na: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031825.pdf

Zaměření výzkumu a odborné práce:

  • evoluční morfologie, taxonomie, reprodukční biologie a ekologie vodních ploštic (Hemiptera-Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) a faunistika a ekologie vodního hmyzu
  • vzdělávání v biologii (didaktika biologie) (zejm. živočichů) (koncepce a strukturace výběru učiva; praktická cvičení a výuka v terénu; motivující a efektivizující metody).
  • morfologie, životní cykly, vývoj a ekologie vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) (Bc., Mgr. a Ph.D. práce)
  • vzdělávání v biologii (Bc., Mgr. a Ph.D. práce)
  • morfologie, životní cykly, vývoj a ekologie vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) (Bc., Mgr. a Ph.D. práce)
  • vzdělávání v biologii (Bc., Mgr. a Ph.D. práce)