RNDr. Marie Hanzalová

Konzultační hodiny

Anatomie člověka II - cvičení
Předmět pokračuje ve funkční anatomii orgánových soustav člověka. Soustavy nervová, kožní, smyslová a endokrinní jsou probírány v přednáškách. Kosterní a svalový systém je dále probírán ve cvičeních. Zvláštní zřetel je věnován nervovému systému a nervovému řízení pohybu, soustavě kosterní a svalové.