Konzultační hodiny

Konzultační hodiny členů KBI v ZS 2018/19:

RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. pondělí 13:00 – 14:00, v jiném termínu dle předchozí dohody
Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D. út a st 11:30-13:00 (nejlépe po předchozí dohodě)
Mgr. Jan Flašar úterý 13:00-14:00
RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. úterý 10:30 – 12:00
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. čtvrtek 10:00 – 11:00 hod
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. dle předchozí dohody e-mailem
PhDr. Jan Petr, Ph.D. středa 10:00 – 11:00, v jiném termínu dle předchozí dohody
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. středa 10:00 – 11:00, v jiném termínu dle předchozí dohody
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. středa 11:30 – 12:30
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. úterý 10:00 – 11:00, v jiném termínu dle předchozí dohody
doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. čtvrtek 10:00 – 11:30