Státní závěrečné zkoušky

Organizace a průběh státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2017/2018 se řídí ustanoveními Opatření děkana o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech č. 7/2017 a příslušnou Směrnicí vedoucího katedry biologie č. 1/2017.

Státní závěrečné zkoušky pro studijní obory Přírodovědná a ekologická výchova, Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ se v ak. roce 2017/2018 konají v zimním termínu (v týdnu od 29. 1. 2018) a v letním termínu (v týdnu od 21. 5. 2018).