Edugard

Projekt: Edugard

Číslo projektu: ATCZ65

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.
zvacha@pf.jcu.cz
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Popis projektu

Projekt EDUGARD (Education in Plant Growing and Regional Sustainable Development) se zaměřuje na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako míst vhodných pro vzdělávání a implikaci praktických činností. Aktivity projektu zahrnují vzdělávání žáků, učitelů a studentů učitelství. Nedílnou součástí projektu je také výměna zkušeností mezi českými a rakouskými partnery.

Projekt si klade za cíl zvýšit zájem žáků o přírodovědné vzdělávání, podpořit průpravu praktických činností a zvýšit manuální dovednosti žáků. Podstatou projektu je rovněž překonávání přeshraničních bariér a posílení společné identity partnerů projektu v oblasti zahradní pedagogiky.

Jihočeská univerzita v rámci projektu zajišťuje tyto aktivity:

  • Dobudování fakultní výukové zahrady v kampusu Na Sádkách
  • Spolupráce na tvorbě Společného rámce pro vzdělávání
  • Spolupráce na průzkumu využívání školních zahrad ve výuce
  • Vytvoření a pilotáž volitelného VŠ předmětu
  • Stáže pro studenty VŠ
  • Vytvoření a pilotáž seminářů pro pedagogy
  • Výukové programy pro školy
  • Spolupráce na přeshraničních aktivitách

 

Odborná konference Zahradní pedagogika, 12. – 13. 5. 2017, Tulln

 

Partneři projektu

Hochschule für Agrarumwelt Pädagogik (Vídeň), Natur im Garten (Tulln), Chaloupky o.p.s. (Kněžice), Lipka (Brno), Občanské sdružení Přírodní zahrada (Jindřichův Hradec), Jihočeská univerzita