Učebnice

Papáček M., Matěnová V., Matěna J. Soldán T. 2000: Zoologie. 3. upravené vydání, Scientia, Praha, 286 s. + 12 obr. tabulí, ISBN 80-7183-203-0

Učebnice pro 2. ročník gymnázia, zpracovaná na vysoké odborné úrovni, přináší zevrubné informace o všech hlavních aspektech biologie živočichů. Důraz je kladen především na moderní zoologický systém, spolu s ním jsou však zařazeny i poznatky z obecné zoologie, ekologie a etologie. Učebnice je vybavena barevnou obrazovou přílohou. Ilustrace M. Justová, M. Polcar, H. Storchová, M. Papáček, V. Matěnová.

 

Závodská R., 2006: Biologie buněk. Základy cytologie, bakteriologie, virologie. Scientia, Praha, 160 s., ISBN 80-86960-15-3

Učebnice buněčné biologie je určena širokému okruhu středoškolských studentů. Zahrnuje 14 kapitol s problematikou biologie buněk, bakterií, sinic, archeí a virů. Text se logicky rozvíjí od vstupních, pro studium biologie nejzákladnějších informací: pojednává o uspořádání života na Zemi, zabývá se chemickým složením a stavbou buněk, věnuje se aktivním procesům v buňce, jako je příjem a výdej látek, rozmnožování, buněčné dýchání či fotosyntéza rostlinných buněk. Krátce seznámí se světem bakterií a virů, představí zástupce domény archea. Na závěr se autorka zaměřila na porovnání prokaryontní a eukaryontní buňky a závěrečné opakování znaků buněk živočichů, rostlin a hub, co mají společného a čím se liší.