Mgr. Vojtěch Blažek

 

tel: +420 387 773 035    e-mail: vblazek@pf.jcu.cz  datová schránka: rd72x3x

konzultační hodiny: kdykoli, když jsem v kanceláři nebo po předchozí domluvě 

zaměření: geografické informační systémy, didaktika GIS

vyučované předměty:

  • GIS v praxi (GISP)
  • GIS a dálkový průzkum země (NDPG)
  • Rozšiřující GIS (RGIS)

CURRICULUM VITAE

od 2018

doktorské studium Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2006 - 2011

Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ (zeměpis - přírodopis a pěstitelství).

 

ZAMĚSTNÁNÍ

od 2018 

vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2014 - 2018

externí vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2012 - 2018

regioskop z.s.p.o/ NEBE s.r.o. Operátor informačních systémů

 

Další aktivity

Člen komise Smart Region Jižní Čechy

Šéf trenér  Orientační sporty Písek

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P.,  Kraft, S. (2021): Visualisation and transformation of origin–destination flows (using the example of mobile phone location data). Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2021.1937730 (IF 2019 = 2,365; Q2 in Geography).

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28, 4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2019 = 2,479; Q2 in Geography).

Blažek, V., Prener, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, Praha: P3K, 2020, 29(5), 20-23. ISSN 1210-3004.

Blažek, V. (2020): Využití metod Eye-trackingu a biometrického testování při studiu kognitivní zátěže v prostředí ArcGIS Story map. In: International Journal of Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2020, s. 3-20. ISBN 978-80-7599-210-9. ISSN 1805-3726.

Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography from the Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186.

Mapový portál Encyklopedie Českých Budějovic [online]. České Budějovice: Regioskop, z.s.p.o. / NEBE, 2016 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://arcg.is/0qL99W

Blažek, V., ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Bildern. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 171 s. ISBN 978-80-904100-6-0.

Blažek, V., ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Statistik. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 163 s. ISBN 978-80-904100-5-3.


GRANTY

Spoluřešitel – Interreg: VReduNet  -  ATCZ256 (Jihočeský vědeckotechnický park a.s.)

Spoluřešitel – TAČR Éta: Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE – TL02000423 (PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Spoluřešitel – OP VVV: Inovace přípravy učitelů pro praxi – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 (PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Spoluřešitel – OP VVV: Podpora rozvoje digitální gramotnosti – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 (PF, Univerzita Karlova)

Spoluřešitel – OP VVV: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 (Masarykova Univerzita v Brně, Univerzita Karlova)