!!!DŮLEŽITÉ!!!
Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací je do 30.4.2019 do 14.00 na katedře geografie - sekretariát p. Hana Malíková!!!

Práce se již nebudou odevzdávat do knihovny ani archivovat na katedře, proto po skončení státních závěrečných zkoušek budou oba výtisky studentům vráceny.