Přednáška RNDr. Víta Jančáka, Ph.D.


Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhne v rámci předmětu "Specializační přednášky ze sociální geografie" přednáška RNDr. Víta Jančáka, Ph.D. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK na téma "Lidský a sociální kapitál v regionech Česka: případová studie periferních oblastí". Přednáška proběhne v učebně J321 od 14:00. Zveme tímto všechny zájemce.

 

RNDr. Vít Jančák, Ph.D.