Termín pro odevzdání kvalifikačních prací obhajovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020 na katedře geografie je nově stanoven na 18. 5. 2020 do 10:00 na sekretariátu katedry geografie u paní Malíkové.