Vážené studentky, vážení studenti, kolegové a přátelé,

dovolte mi, abych vám všem jménem katedry geografie PF JU popřál hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Končící rok byl mimořádně zvláštní, plný nových výzev a událostí. Věřím, že jsme ho všichni důstojně zvládli a zároveň věřím, že příští rok bude lepší. ????????????????

Za kolektiv katedry geografie

Stanislav Kraft