Sdělení vedoucího katedry k organizaci SZZ v srpnovém termínu

Vedení KGE PF JU oznamuje, že v letním (srpnovém) termínu akademického roku 2020/2021 proběhnou SZZ ve všech studijních oborech/programech na KGE PF JU včetně obhajob kvalifikačních prací. Počet obhajob však bude v srpnovém termínu omezen, proto doporučujeme studentům obhajovat své kvalifikační práce v jarním (květnovém) termínu SZZ!

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

vedoucí katedry geografie PF JU