Nástrojové požadavky Bc. ZUŠ

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání – tříleté bakalářské studium

Hlavní obory: klavír a sólový zpěv

Přijímací zkouška je talentová. Termín: červen 2016

Součásti zkoušky:
– celková úroveň hudebních schopností
– hra na klavír či sólový zpěv
Identické s učitelstvím hudební výchovy pro ZŠ, body a) – e).
Uchazeč u zkoušky předloží potvrzení o foniatrickém vyšetření.

Ve hře na klavír nebo sólovém zpěvu se předpokládá minimálně úroveň 4. ročníku konzervatoře podle následujících požadavků:

 

Požadavky k přijímací zkoušce ve hře na klavír:

  1. Všechny stupnice dur a moll a rozložené akordy
  2. 2 virtuózní etudy (Chopin, Liszt, Skrjabin, Rachmaninov atd.),
  3. Jedna tříhlasá invence J. S. Bacha nebo pomalá a rychlá část z anglické nebo francouzské suity téhož autora.
  4. Rychlá věta klasické sonáty nebo koncertu autorů vídeňského klasicismu
  5. Závažnější dílo z období hudebního romantismu (Schubert, Schumann, Mendelssohn. Chopin apod.).
  6. Jedna skladba českého autora

 

Požadavky k přijímací zkoušce v sólovém zpěvu:

  1. Neporušený hlas, schopný pěveckého vývoje (rozsah, posazení hlasu, kvalita tónu), správná výslovnost a základní předpoklady pro hudební vývoj.
  2. Přednes dvou českých nebo slovenských lidových písní v úpravě skladatele 20. století (např. L. Janáček: Moravská lidová poezie v písních, Fr. Pícha, E. Suchoň, A. Moyzes, V. Novák atd.)
  3. Přednes dvou umělých písní dle vlastního výběru. Prvá z období 18. nebo 19. století (např. W. A. Mozart, Fr. Schubert, A. Dvořák atd. – výběr z písňových cyklů), druhá z období 20. století (např. Janáček, Křička, Foerster, Novák, Hurník atd.)
  4. jedna operní nebo kantátová árie středně obtížného charakteru dle hlasového oboru (např. v mezzosopránu árie Rózy ze Smetanova Tajemství, v sopránu árie Blaženky z op. Tajemství, či Zerliny z Mozartova Dona Giovanniho, obdobně v oborech tenor, baryton, bas). Je přijatelné postupné vyhranění tzv. mezioborů, např. tenor – baryton nebo soprán-mezzosoprán, které jsou v praxi velmi časté.

Hra či zpěv zpaměti je podmínkou.

 

Pozn. U zpěváků se zohledňují alespoň základní dovednosti ve hře na klavír.

Klavíristé a zpěváci přednesou celý repertoár zpaměti.
Je vhodné, aby si zpěváci zajistili ke zkoušce svého doprovazeče.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška je talentová a je zaměřena na zjištění úrovně ve vybraném hlavním oboru (hodnoceno max. 75 body) a ověření celkové hudebnosti (hodnoceno max. 25 body).

Pro kategorii prospěl je nutno získat alespoň 75 bodů.

Pozn. Hlavní obor sólový zpěv se v ak. roce 2016/17 neotevírá.