Nástrojové požadavky Bc.

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání – tříleté bakalářské studium

Nástrojové požadavky – klavír nebo housle na výstupní úrovni absolventa 1. stupně ZUŠ

 

Požadavky k přijímací zkoušce ve hře na klavír:

  1. Všechny stupnice dur a moll a rozložené akordy
  2. 2 etudy (ne níže než Czerny: op. 849, lépe 299, příp. výše),
  3. Jedna polyfonní skladba J. S. Bacha (ne níže než Malá preludia a fugety, lépe Dvouhlasé invence). Ne Preludium C dur z Temperovaného klavíru I.
  4. Rychlá věta klasické sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven). Ne 1. věta Beethovenovy sonáty cis moll op. 27 č. 1.
  5. Jedno dílo z období hudebního romantismu (Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Smetana, Dvořák, Čajkovskij apod.).

 

Požadavky k přijímací zkoušce ve hře na housle:

  1. 2 etudy (Mazas, Kreutzer, Rode)
  2. Rychlá věta barokního nebo klasického koncertu (Bach, Händel, Vivaldi, Telemann, Marcello, Locatelli, Corelli, Mozart, Viotti, Bruch, Seitz apod.)
  3. Jedno dílo z období hudebního romantismu (Schubert, Sarasate, Fibich, Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, Martinů, Kreisler apod.).