Jihočeský univerzitní orchestr

Jihočeský univerzitní orchestr

e-mail: orchestrJU@yahoo.com

 

MgA. Jan Meisl, ArtD. – dirigent orchestru

Tel.: +420 605 524 851     e-mail: office@janmeisl.com    Web: www.janmeisl.com

 

Ing. David Přibyl – manažer orchestru

Tel.: +420 736 520 711     e-mail: davcapr@yahoo.com

 

Repertoár

Hráči

 

Jihočeský univerzitní orchestr je symfonickým tělesem, které vzniklo v roce 2010 na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za svou krátkou existenci orchestr úspěšně odehrál řadu samostatných koncertů a vystoupení k různým slavnostním příležitostem, na nichž se představili i četní sólisté především té nejmladší generace. V Jihočeském univerzitním orchestru působí studenti a pedagogové jednotlivých fakult Jihočeské univerzity a jeho repertoár obsahuje jak klasickou hudbu, a to všech období, tak hudbu filmovou, taneční a populární.

Termíny zkoušek:

Zkoušky probíhají vždy v úterý v 19 – 20:30 h a ve čtvrtek v 17:30 – 19 h na č. TL 102 v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (U Tří Lvů 3, České Budějovice).

 

Aktuální repertoár:

J. S. Bach – Braniborský koncert č. 1 (Allegro, Adagio, Allegro)
V. Jírovec – Andante a Menuetto ze Symfonie C dur
C. Cui – Mystický sbor, op. 6 
B. Tomson – Mix Waltz
D. Elington – Take the „A“ Train
G. Miller – Moonlight Serenade
L. Podéšť – Babičko, nauč mě charleston

 

Nábor nových členů orchestru

Stále se ještě můžete přidat a stát se členy Jihočeského univerzitního orchestru, který rozšiřujeme z původně symfonického tělesa na jazzový a populární orchestr – big band. Srdečně zveme hudebníky z řad studentů, pedagogů i příznivců našeho orchestru! První zkouška proběhla už 24. září 2013. Bližší informace jsou na náborovém plakátě ke stažení zde.

 

Dirigent

MgA. Jan Meisl, ArtD.

hudební skladatel, dirigent, libretista a básník

Jan Meisl je autorem více než 180 skladeb všech žánrů: sólových, komorních, vokálních a orchestrálních kompozic, opery, oratoria, baletu, muzikálu, pantomimy, hudby pro děti, melodramu, rozhlasové hry, relaxační hudby, multimediální instalace, filmové a jevištní hudby. Vzdělání získal na Ruské hudební akademii Gněsinnych v Moskvě, Akademii múzických umění v Praze a Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Je laureátem mezinárodních skladatelských soutěží (Paříž – 2008, Valašské Meziříčí – 2008, 2010, Český Krumlov 2011). V letech 2007-2010 působil jako svobodný umělec v Německu a České republice, od roku 2011 pak předává své bohaté zkušenosti na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Ve své tvorbě se snaží o využití co nejširší palety výrazových prostředků, o hledání nových forem uměleckého sdělení a o žánrové prolnutí a překlenutí zažitých tradic s cílem oslovit posluchače novým pojetím krásy hudebně dramatických celků obohacených navíc o další mediální rozměry.