Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Martin Drlík

Mgr. Martin Drlík, Ph.D.

Odborný asistent

Kancelář: J509
Email: mdrlik@pf.jcu.cz

Konzultační hodiny

– platné pro zimní semestr (30. 9. 2019 - 11. 1. 2020)

Osobně: po předchozí domluvě
E-mailem: kdykoliv
Telefonicky: po předchozí domluvě

Zkratka Název Popis
PGJ1A Programování I Dvě hodiny přednášky a dvě hodiny cvičení týdně seznamují (teoreticky i prakticky) studenty se základními pojmy, principy a technikami objektově orientovaného programování (OOP) s uplatněním přístupů object first a design patterns first, které jsou demonstrovány prostřednictvím jednoho z nejpoužívanějších programovacích jazyků, kterým je Java. Díky vizuálním class diagramům a práci s objekty v prostředí BlueJ studenti pochopí a budou schopni aplikovat OOP principy bez ohledu na používaný programovací jazyk.

Požadavky: aktivní účast na cvičeních (80 % a více), průběžné plnění úkolů, úspěšné zvládnutí tří testů v průběhu semestru a vlastní projekt (s využitím Java a BlueJ).

PHPA Tvorba a publikování web. aplikací Dvouhodinový seminář týdně je určen studentům, kteří mají zájem vyvíjet webové aplikace podle aktuálních trendů. Následně budou schopni pracovat s verzovacím systémem GIT, vytvářet dockerizované MVC aplikace v nejnovějším PHP 7.3, používat framework Nette 2.4, knihovnu Bootstrap, databázi MySQL a správce PHP závislostí Composer.

Požadavky: vlastní projekt (s využitím Docker, PHP 7.3, Nette 2.4, MySQLBootstrap) dostupný v GIT repozitáři.

PATA Publikování a typografie Dvě hodiny přednášky a dvě hodiny cvičení týdně slouží k osvojení publikačních a typografických principů s přesahem do stylistiky, čímž studenty připravuje na písemný projev, především pak v oblasti kvalifikačních prací. Studenti se tak seznámí nejen s běžnými textovými editory a jejich funkcemi, ale také s profesionálním typografickým systémem LaTeX, online editorem Overleaf a dokumentovým processorem LyX, díky kterým budou vytvářet a publikovat texty vysoké typografické kvality.

Požadavky: aktivní účast na cvičeních (80 % a více), průběžné plnění úkolů, úspěšné zvládnutí tří testů v průběhu semestru a vytvoření šablony závěrečné práce, včetně vzorových dat (s využitím LaTeX/Overleaf a LyX).

Rok Publikace
2018 Drlík, M., Použití sociální sítě Facebook v informálním učení u studentů distančního vzdělávání: porozumění a dopad, České Budějovice 2018, disertační práce (Ph.D.), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
2017 Drlík, M., The Role of Social Network in Informal Learning of the Group of Distance Learning Students, Efficiency and Responsibility in Education 2017, Prague: Czech University of Life Sciences, Faculty of Education, 2017, ISBN 978‐80‐213‐2762‐7.
2016 Drlík, M., Využití sociální sítě Facebook v informálním vzdělávání, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, Hradec Králové, 2016, ISBN 978-80-87952-17-7.
Drlík, M., L. Beránek, The Use of Online Social Networks of Students in Distance Learning, Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference QUAERE 2016, Praha, 2016, ISBN 978-80-87952-15-3.
Drlík, M., L. Beránek, Social Networks and Their Role in Informal Learning, 3rd European Conference on Social Media 2016, Cean, France: L'Ecole de Management de Normandie, 2016, ISSN 2055-7213.
2015 Drlík, M., Role online sociálních sítí v informálním vzdělávání, Sborník konference Information and Communication Technology in Education 2015, Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015.
Drlík, M., L. Beránek, The role of an online social network in informal learning, Efficiency and Responsibility in Education 2015, Prague: Czech University of Life Sciences, Faculty of Education, 2015, Pages 81-88, ISBN 978‐80‐213‐2560‐9.
Drlík, M., Učební vliv Facebook studijních skupin na vysokoškolské vzdělávání v informatice, Sborník konference DITECH 2015, Hradec králové: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, 2015.
2014 Drlík, M., Potenciál sociálních sítí ve vzdělávání, Sborník konference Pedagogical Research on Information Technology 2014, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, Pages 24-28, ISBN 978-80-7394-464-3.
2013 Drlík, M., Vývoj nových modulů pro LMS Moodle, České Budějovice 2013, diplomová práce (Mgr.), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
2011 Drlík, M., Mikroformáty pro sémantický web, České Budějovice 2011, bakalářská práce (Bc.), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

Momentálně nemám vypsána žádná témata bakalářských prací. V případě zájmu mne prosím kontaktujte.

Momentálně nemám vypsána žádná témata diplomových prací. V případě zájmu mne prosím kontaktujte.