Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Petr Pexa

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Odborný asistent + praxe, CŽV, Moodle

Kancelář: J503
Email: pexa@pf.jcu.cz
Telefon: +420 387 773 075 (kancelář na PF JU)
Web: www.petrpexa.cz

Konzultační hodiny

ZS 2019/2020:

 • Pondělí 11:30-12:15
 • Úterý 10:30-11:15
 • Středa 9:30-11:00
Lze konzultovat také e-mailem (pexa@pf.jcu.cz).

Aktuální přehled garantovaných předmětů

 • KIN/PATA (KIN/PATE *) - Publikování a typografie
 • KIN/WWW1A (KIN/WWW1E *) - Správa a navrhování edukačního webu I
 • KIN/WWW2A (KIN/WWW2E *) - Správa a navrhování edukačního webu II
 • KIN/ZWW - Základy tvorby www stránek pro neinformatiky
 • KIN/WWWD * - Tvorba www stránek pro obory F-TchV-n-kombi a ZVT-kombi
 • KIN/UTWS * - Tvorba www stránek pro obor UOP-kombi
 • KIN/TEMA, TEM1A (KIN/TEM1E *) - Tvorba e-learningových materiálů
 • KIN/PVMA (KIN/PVME *) - Principy a využití multimédií
 • KIN/GRA (KIN/UGRA *) - Prezentační grafika a multimédia (UGRA * pro obor UOP-kombi)
 • KIN/UVTU * - Užitá výpočetní technika pro obor UOP-kombi
 • KIN/UPIT * - Informační technologie pro obor UOP-kombi
 • KIN/TVVZ, TVZZN, TVDP, TVZD, UTVZ * - Technologie ve vzdělávání (UTVZ * pro obor UOP-kombi)
 • KIN/PPVP - Počítačem podporovaná výuka pro 1. stupeň ZŠ (vyučováno současně s KIN/TVDP)
 • KIN/PIKTR * - Informační a komunikační technologie pro 1. stupeň ZŠ-CŽV)
 • KIN/SIAK * - Informatika pro obor SOP-kombi)
 • KIN/TAB - Práce s interaktivní tabulí
 • KIN/APXA - Asistentská praxe pro neučitelské studium ITE
 • KIN/SPPA - Souvislá praxe pro neučitelské studium ITE
 • KIN/NPPZ - Průběžná pedagogická praxe na ZŠ pro Inn
 • KIN/NSPZ - Souvislá pedagogická praxe na ZŠ pro Inn
 • KIN/ASPZ1 - Asistentská praxe na ZŠ I pro Inn
 • KIN/ASPZ2 - Asistentská praxe na ZŠ II pro Inn
 • KIN/ASPX - Asistentská pedagogická praxe pro Inn
 • KIN/APNA - Asistentská praxe pro obor F3n-I3n
 • KIN/TPX, TPPX - Terénní pedagogické praxe pro ITu

* pro kombinované (dálkové) studium

Profesní zaměření

 • Front-end webových stránek
 • Elektronické publikování a typografie
 • Tvorba e-learningových kurzů
 • Tvorba aplikací pro interaktivní zařízení
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Interaktivní a multimediální technologie ve vzdělávání

Další funkce a aktivity

 • Senátor Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
 • Vedoucí Centra inovací ve vzdělávání PF JU
 • Metodik odborných a pedagogických praxí katedry informatiky PF JU
 • Odborný garant studia ICT koordinátor
 • Metodik ICT kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání a DVPP na PF JU
 • Akademický koordinátor studentského hodnocení výuky na PF JU
 • Administrátor e-learningových kurzů v Moodle PF JU
 • Metodik ICT kurzů pro Univerzitu 3. věku na PF JU
 • Koordinátor OP VVV projektu "PSP - Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" (RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660) za oblast ICT
 • Koordinátor a specialista projektu "IPUP - Inovace přípravy učitelů pro praxi" (RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960)
 • Odborný řešitel projektu "Rozvoj JU - ESF - DA 2.1 Pedagogické kompetence" (RČP: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348)

2018

 • Pexa, Petr; Čapková, Michaela. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ (Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary schools). Journal of Technology and Information Education. 2018, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 10, Číslo 2, 21 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2016

 • Pexa, Petr. Digitální genealogie a badatelsky orientovaná výuka informatiky na základní škole (Digital genealogy and inquiry-based education ICT at the primary school). Journal of Technology and Information Education. 2016, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 8, Číslo 1, 12 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2013

 • Pexa, Petr. Technologie HTML5 ve výuce na katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (HTML5 in education at the department of computer science of the Faculty of Education at the University of South Bohemia, České Budějovice, CZ). Journal of Technology and Information Education. 2013, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 5, Číslo 3, 6 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2012

 • Pexa, Petr. Kritéria hodnocení elektronických vzdělávacích materiálů zobrazovaných webovými prohlížeči (Evaluation criteria of electronic education materials displayed by web browsers). Journal of Technology and Information Education. 2011, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 3, Číslo 2, 5 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

 

Přehled starších publikací na mém osobním webu.

Profesní zaměření

 • Front-end webových stránek
 • Elektronické publikování a typografie
 • Tvorba e-learningových kurzů
 • Tvorba aplikací pro interaktivní zařízení
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Interaktivní a multimediální technologie ve vzdělávání

 

Osobní web

Vybrané studijní materiály

 

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah bakalářské práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

 • Tvorba open source aplikací pro Android v jazyce Kotlin (zadáno - Jakub Vojáček).
 • Tvorba webových aplikací s využitím transpileru TypeScript 3.0.
 • Uživatelská rozhraní webu s využitím Utility CSS a frameworku Tailwind.
 • Webové 3D aplikace s využitím open-source frameworku Babylon.js.
 • Rozpoznávání hlasu a převod na text pomocí Speech Recognition JS API.
 • Analýza klíčových metrik webu s využitím A/B testování.
 • Tvorba interaktivních aplikací pro výuku konkrétního předmětu na ZŠ s využitím technologií Smart Lab a Smart Response (pouze pro učitelské studium)

 

 

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah diplomové práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

 • Návrh vzorového ŠVP pro ZŠ a víceletá gymnázia v závislosti na inovaci RVP pro oblast výuky digitální gramotnosti.
 • Interaktivní výukové aplikace na 1. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Lab a Smart Response 2.
 • Interaktivní aplikace ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Lab a Smart Response 2.
 • Hlasování a testování na 1. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Response 2.
 • Hlasování a testování ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Response 2.
 • Mobilní zařízení ve výuce na 1. stupni ZŠ.
 • Mobilní zařízení ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ.