Petr Pexa

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Odborný asistent + praxe, CŽV, Moodle

Kancelář: J503
Email: pexa@pf.jcu.cz
Telefon: +420 387 773 075 (kancelář na PF JU)
Web: www.petrpexa.cz

Konzultační hodiny

LS 2020/2021:

 • Pondělí 8:30-10:00
 • Středa 8:30-10:00
Konzultace v uvedených časech on-line přes videokonferenci (pro připojení použijte ideálně prohlížeč Chrome), konzultovat je možné kdykoliv e-mailem (pexa@pf.jcu.cz).

Aktuální přehled garantovaných předmětů

 • KIN/7PT (PATA, PATE *) - Publikování a typografie
 • KIN/7W1 (3W1 *, WWW1A, WWW1E *) - Webové technologie I
 • KIN/WWW2A (WWW2E *) - Webové technologie II
 • KIN/ZWW - Základy tvorby www stránek pro neinformatiky
 • KIN/WWWD * - Tvorba www stránek pro obory F-TchV-n-kombi a ZVT-kombi
 • KIN/UTWS * - Tvorba www stránek pro obor UOP-kombi
 • KIN/TELMA (TEMA, TEM1A, TEM1E *) - Tvorba e-learningových materiálů
 • KIN/7MM (3M *, PVMA, PVME *) - Multimédia
 • KIN/UGRA *) - Prezentační grafika a multimédia pro obor UOP-kombi
 • KIN/UVTU * - Užitá výpočetní technika pro obor UOP-kombi
 • KIN/UPIT * - Informační technologie pro obor UOP-kombi
 • KIN/8TV (TVVZ, TVZZ, TVDP, TVZD, UTVZ *) - Technologie ve vzdělávání (UTVZ * pro obor UOP-kombi)
 • KIN/PPVP - Počítačem podporovaná výuka pro 1. stupeň ZŠ (vyučováno současně s KIN/TVDP)
 • KIN/PIKTR * - Informační a komunikační technologie pro 1. stupeň ZŠ-CŽV
 • KIN/SIAK I a II * - Informatika pro obor SOP-kombi
 • KIN/TAB - Práce s interaktivní tabulí
 • KIN/APXA - Asistentská praxe pro neučitelské studium ITE
 • KIN/SPPA - Souvislá praxe pro neučitelské studium ITE
 • KIN/NPPZ - Průběžná pedagogická praxe na ZŠ pro Inn
 • KIN/NSPZ (3PXS *) - Souvislá pedagogická praxe na ZŠ pro Inn
 • KIN/ASPZ1 - Asistentská praxe na ZŠ I pro Inn
 • KIN/ASPZ2 - Asistentská praxe na ZŠ II pro Inn
 • KIN/7OAP (ASPX) - Asistentská pedagogická praxe pro ITu
 • KIN/APNA - Asistentská praxe pro obor F3n-I3n
 • KIN/TPPX (TPX) - Terénní pedagogické praxe pro ITu

* v závorkách jsou uvedeny zkratky předmětů ve Stagu platné do r. 2020, s hvězdičkou pak pro kombinované (dálkové) studium a CŽV.

2019

 • Pexa, P.; Čapková, M. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ, 2. část (Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary schools, Part 2). Journal of Technology and Information Education. 2019, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 11, Číslo 2, 18 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2018

 • Pexa, P.; Čapková, M. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ (Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary schools). Journal of Technology and Information Education. 2018, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 10, Číslo 2, 21 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2016

 • Pexa, P. Digitální genealogie a badatelsky orientovaná výuka informatiky na základní škole (Digital genealogy and inquiry-based education ICT at the primary school). Journal of Technology and Information Education. 2016, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 8, Číslo 1, 12 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2013

 • Pexa, P. Technologie HTML5 ve výuce na katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (HTML5 in education at the department of computer science of the Faculty of Education at the University of South Bohemia, České Budějovice, CZ). Journal of Technology and Information Education. 2013, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 5, Číslo 3, 6 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2012

 • Pexa, P. Kritéria hodnocení elektronických vzdělávacích materiálů zobrazovaných webovými prohlížeči (Evaluation criteria of electronic education materials displayed by web browsers). Journal of Technology and Information Education. 2011, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 3, Číslo 2, 5 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

 

Přehled starších publikací na mém osobním webu.

Profesní zaměření

 • Front-end webových stránek
 • Elektronické publikování a typografie
 • Tvorba e-learningových kurzů
 • Tvorba aplikací pro interaktivní zařízení
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • On-line informační a komunikační technologie
 • Interaktivní a multimediální technologie ve vzdělávání

Další funkce a aktivity

 • Ředitel Centra didaktických inovací PF JU
 • Senátor Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
 • Metodik odborných a pedagogických praxí katedry informatiky PF JU
 • Metodik ICT kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání a DVPP na PF JU
 • Akademický koordinátor studentského hodnocení výuky na PF JU
 • Administrátor e-learningových kurzů v Moodle PF JU
 • Odborný garant studia ICT koordinátor
 • Metodik ICT kurzů pro Univerzitu 3. věku na PF JU
 • Koordinátor OP VVV projektu "PSP - Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" (RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660) za oblast ICT
 • Koordinátor a specialista projektu "IPUP - Inovace přípravy učitelů pro praxi" (RČP: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960)
 • Odborný řešitel projektu "Rozvoj JU - ESF - DA 2.1 Pedagogické kompetence" (RČP: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348)

Záznamy mých live webinářů na téma interaktivní výuky

 1. Plnohodnotné využití interaktivní tabule, program Smart Notebook, ukázky žákovských aktivit, zdroje aktivit na internetu (vysíláno 23. 10. 2019)
 2. Tvorba vlastních aktivit základními nástroji programu Smart Notebook (vysíláno 30. 10. 2019)
 3. Tvorba aktivit s využitím doplňku Smart LAB, testování s využitím Smart Response (vysíláno 6. 11. 2019)
 4. Interaktivní a 3D učebnice, FlexiBooks (vysíláno 21. 11. 2019)

Osobní web

Vybrané studijní materiály

Záznamy mých live webinářů na téma interaktivní výuky

 1. Plnohodnotné využití interaktivní tabule, program Smart Notebook, ukázky žákovských aktivit, zdroje aktivit na internetu (vysíláno 23. 10. 2019)
 2. Tvorba vlastních aktivit základními nástroji programu Smart Notebook (vysíláno 30. 10. 2019)
 3. Tvorba aktivit s využitím doplňku Smart LAB, testování s využitím Smart Response (vysíláno 6. 11. 2019)
 4. Interaktivní a 3D učebnice, FlexiBooks (vysíláno 21. 11. 2019)

 

 

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah bakalářské práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

 • Tvorba webových aplikací s využitím transpileru TypeScript 3.0 (zadáno Tomáš Rothbauer).
 • Izomorfní webové aplikace s využitím frameworků Next.js a Meteor.js (zadáno Jan Štrosser).
 • Webové 3D aplikace s využitím open-source frameworku Babylon.js (zadáno Filip Chytra).
 • Využití Kinect senzorů pro Motion Capture s programy Source Filmmaker a Blender (zadáno Jan Vaněk)
 • Vývoj webových Single Page Applications (SPA) s využitím perspektivní techniky micro-frontendu.
 • Hotwire jako alternativní přístup k vytváření moderních webových aplikací.
 • Přístupnost webového obsahu s využitím aktuální metodiky WCAG 2.1 a WAI-ARIA.
 • Rozpoznávání hlasu a převod na text pomocí Speech Recognition JS API.
 • Tvorba interaktivních aplikací pro výuku konkrétního předmětu na ZŠ (nebo pro vedení zájmového kroužku apod.) s využitím technologií Smart Lab a Smart Response (pouze pro učitelské studium, téma si může zvolit i více studentů).

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah diplomové práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

 • Možnosti a formy on-line vyučování na 1. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
 • Možnosti a formy on-line vyučování na 2. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
 • Možnosti a formy on-line testování na 1. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky)
 • Možnosti a formy on-line testování na 2. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
 • Interaktivní výukové aplikace na 1. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Lab a Smart Response 2 (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
 • Interaktivní aplikace ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Lab a Smart Response 2 (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
 • Mobilní zařízení ve výuce na 1. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).
 • Mobilní zařízení ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ (téma si může zvolit i více studentů pro různé předměty či ročníky).