ROBOTI SLAVÍ VELKÉ VÝROČÍ. Před 100 lety vyšel román Karla Čapka R.U.R., v němž se poprvé slovo robot objevilo.

Hana Havelková

RNDr. Hana Havelková

Tajemnice katedry

Kancelář: J511
Email: havelkova@pf.jcu.cz
Telefon: +420 387 773 096

Konzultační hodiny

ZS 2020/2021:

 • Úterý 7:50-9:20
Ideálně online přes videokonferenci pomocí služby Google Hangouts (nutno přihlášení na Google) v čase konzultačních hodin viz odkaz https://hangouts.google.com/call/gu-m7imOiVozjpU7J_tpAEEI
Konzultovat lze též mailem (havelkova@pf.jcu.cz) nebo si domluvit online konzultaci na jiný čas.

Algoritmy a datové struktury I (ADS1A)

Databázové systémy (DBS1A)

Programování I (PGJ1A)

Programování II (PGJ2A)

Příprava k testu informační gramotnosti (PITA)

Získávání znalostí z databází (DMINA)

Testování informační gramotnosti (ITT)

Profesní zaměření

Programování

 • Algol
 • Basic, Visual Basic
 • C, C++
 • C#
 • Cobol
 • Java
 • Pascal, Object Pascal
 • PHP
 • Python

Databázové systémy

 • MS Access
 • MS SQL
 • MySQL
 • Visual FoxPro

Datamining

2017

HAVELKOVÁ H. Algorithmic And Application Computer Skills of Secondary School Graduates. Journal of Technology and Information [online]. 2017, 9(1), 109-121 [cit. 2018-02-28]. DOI: 10.5507/jtie.2016.017. ISSN 1803537X. Dostupné z: http://jtie.upol.cz/doi/10.5507/jtie.2016.017.html

2013

HAVELKOVÁ, H. Mind Maps in Programming. In Sborník ICTE 2013, Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, Pedagogical Faculty 2013. ISBN 978-80-7464-324-8.

2011 

Havelková, H. Párové programování aneb ve dvou se to lépe táhne? In: MIF 36, XIX. ročník, Prešov 2011. ISSN 1335-7794

Havelková, H. Moderní metody ve výuce programování. In Sborník příspěvků konference DITECH 2011. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2011. ISBN 978-80-7435-097-9.

2010

HAVELKOVÁ, H. Moderní metody výuky programování. Sborník příspěvků konference ICTE - Junior . 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. [CD-ROM]

HAVELKOVÁ H. Educational Research from Data Mining View. In Sborník ICTE 2010, Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, Pedagogical Faculty 2010, p. 87 - 91. ISBN 978-80-7368-775-5.

2009

ADÁMEK, J., HAVELKOVÁ, H. Význam MySQL v programování internetových aplikací a správa zakázaných adres v internetu pomocí PROXY URL. In Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference Ditech '09 [online]. 1. vydání. Hradec Králové : PdF Hradec Králové, 2009. ISBN 978-80-77435-001-6.

Účast na projektech a výzkumných záměrech

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 - Podpora a rozvíjení informatického myšlení.
  Garant KA 3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na VŠ,
  metodik praxe KA 3.2 Ověřování vzdělávacích materiálů pro školy

Programování řízené testy v Javě/C# (Test Driven Programming)

Cílem práce je srozumitelným a názorným způsobem na příkladech realizovaných v Javě (C#) objasnit principy tohoto přístupu k programování. Porovnat možnosti dostupných vývojových prostředí jazyka Javy pro automatizaci testů a realizaci tohoto speciálního postupu.

Online databáze pro seniory

Cílem práce je zmapovat možnosti využití online databází v běžných činnostech a aktivitách seniorů, nabídnout kontrolní, orientační, vyhledávací mechanismy usnadňující zvládnutí problematických situací vzniklých díky špatné paměti, ztrátě orientace apod.