JSME ONLINE. Videokonzultace vyučujících běží stále. Viz konzultační hodiny.

Vojtěch Blažek

Mgr. Vojtěch Blažek

Interní doktorand

Kancelář: J414
Email: vblazek@jcu.cz
Telefon: 387 773 035
Mobil: 721 867 610

Konzultační hodiny

Pondělí 09:00 - 11:00 MS Teams, email - kdykoli

Výuková činnost na katedře informatiky:

  • Geoinformatika (GINA)

Výuková činnost na katedře geografie:

  • GIS v praxi (GISP)
  • GIS a dálkový průzkum země (NDPG)
  • Rozšiřující GIS (RGIS)
  • Úvod do GIS (NGIS)

Zaměření:

Geografické informační systémy pro základní školy

Webové mapy a mapové aplikace

Virtual and Augmented reality

Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography from the Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186.

Mapový portál Encyklopedie Českých Budějovic [online]. České Budějovice: Regioskop,
z.s.p.o. / NEBE, 2016 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://arcg.is/0qL99W

BLAŽEK, V., ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Bildern. 1. deutsche Aufg. České
Budějovice: Nebe, [2013]. 171 s. ISBN 978-80-904100-6-0.

BLAŽEK, V., ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Statistik. 1. deutsche Aufg. České
Budějovice: Nebe, [2013]. 163 s. ISBN 978-80-904100-5-3.

Spoluřešitel - Inovace přípravy učitelů pro praxi - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960

Spoluřešitel - Podpora rozvoje digitální gramotnosti - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Web pro podporu výuky GIS na PF JU

https://gis-kge-ju.webnode.cz/

Virtuální realita a 3D

Jedná se o sadu bakalářských prací. Cílem jednotlivé práce je vytvoření výukových materiálů (pomůcek) resp. vytvoření pracovních postupů pro použití ve virtuální realitě (3D laboratoři). Studenti mají na výběr několik technologií EON experience, Unity 3D, Blender, Middle VR, ESRI City Engine, Gaia Sky s možností využití pro HTC Vive (SteamVR) či Imerzní 3D laboratoř.

 

Využití ArcGIS online ve výuce

Jedná se o sadu bakalářských prací. Cílem jednotlivé práce je vytvoření podpůrných výukových materiálů či pomůcek pro výuku (nejen) geografie na ZŠ (SŠ) pomocí geoinformačních systémů, resp. ArcGIS online. Student vytipuje pomocí rozhovorů či dotazníků s učiteli problematické okruhy ve výuce a k nim vytvoří odpovídající řešení, poté dojde k vyhodnocení pomocí srovnávacích testů apod., zda je vhodné pro danou problematiku GIS použít.

 

Hodnocení dostupnosti veřejné infrastruktury v sídlech Jihočeského kraje

Jedná se o sadu bakalářských prací. Cílem jednotlivé práce je vypracovat na základě metodiky TAČR Beta - TB050MMR001 analýzu dostupnosti vybraného typu infrastruktury (lékaři, pošty, kina apod.) v obcích JčK a návrhu případné automatizace či řešení následných aktualizací. Předpokládá se užší spolupráce s odborem regionálního rozvoje a GIS Jihočeského kraje a ČSÚ. Stěžejní část práce bude zpracována v prostředí Geoinformačních Systémů (ArcGIS či QGIS). Studenti si prohloubí znalosti technologie GIS serveru, cloudové platformy ArcGIS online a prostorových nástrojů.