Každý by měl vědět, jak programovat počítač, protože nás to učí, jak myslet. Steve Jobs, zakladatel Apple

DVUI

 

Další vzdělávání pro učitele informatiky

Série jednodenních setkávání s učiteli informatiky.
Náplní jsou přednášky a workshopy na různá témata související s výukou informatiky na ZŠ a SŠ.
Ukazujeme a přinášíme nové trendy ve výuce.
Setkání na sebe tematicky nenavazují.

Zváni jsou zejména učitelé, kteří k nám přijdou poprvé.

 

Příští setkání

 • Pátek 14. června 2019
 • Od 8 do 14 hodin
 • Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, učebna č. 242 (v 1. patře budovy Jeronýmova)

Program:

 • Seznamujeme se s Micro:bitem a programujeme jej (workshop)
  Micro:bit je programovatelná destička, kterou před několika lety BBC vybavila každého anglického školáka, aby se pomocí něho učil základům programování. Má několik vestavěných senzorů a pole 25 LED diod, které lze naprogramovat, aby např. zobrazovaly ikonky (foto).  Micro:bity spolu navzájem komunikují přes Bluetooth. Lze je naprogramovat v blokovém jazyce (který budeme používat my), ale také v JavaScritpu.
  V rámci projektu PRIM vytváříme učebnici pro SOŠ pro výuku základů robotiky s Micro:bitem, ale půjde použít i ve vyšších ročnících 2. stupně ZŠ.
  Pojďte si na něj udělat svůj vlastní názor.Ve dvojicích nebo individuálně budete moci s Microbitem pracovat, naučíte se jej programovat. Pokud víte, jak se programuje ve Scratchi, nebude to nic složitého.
 • Nahlédněme do učebnice informatiky bez počítače pro ZŠ (přednáška + workshop)
  V rámci projektu PRIM jsou připravovány nejen učebnice programování, ale také učebnice, při nichž se žáci seznamují s dalšími informatickými tématy jako je kódování a reprezentace dat v počítači, optimalizace činností, modelování pomocí grafů nebo mentálních map – témata, která jsou zařazena do chystaných RVP pro ZŠ.
  Šéf autorského týmu tuto učebnici vytvářející přijede z Liberce a některé „kousky“ z učebnice pro ZŠ nám představí.
 • Co jde dělat s Micro:bitem, když k němu připojíme senzory
  K Micro:bitu přidáme sadu příslušenství Boson a vyzkoušíme si programovat Micro:bit zapojený k dalším senzorům, uvidíme rozdíl mezi digitálním a analogovým vstupem. Díky šikovné konstrukci Bosonu nebudeme montovat drátky, ale soustředíme se na to, jak z Micro:bitu udělat mozek automaticky ovládající tyto senzory.

Věříme, že si cestu k nám stejně jako v minulosti najdou učitelé, kteří chtějí slyšet (a na vlastní kliknutí si vyzkoušet) novinky, dozvědět se o moderních trendech a zajímavostech, které mohou obohatit jejich výuku a koneckonců sejít se s kolegy z dalších škol, být mezi svými.

Budeme si považovat, pokud na DVUI přijdete.

Kurzy jsou zdarma, absolventi získají certifikát (ukázka).

Přihlášky prosím zasílejte sekretářce katedry informatiky Lence Fialové na informatika@pf.jcu.cz.

Na setkání se těší Vaši kolegové z katedry informatiky PF JU.

 

DVUI je podporováno z projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení.