ROBOTI SLAVÍ VELKÉ VÝROČÍ. Před 100 lety vyšel román Karla Čapka R.U.R., v němž se poprvé slovo robot objevilo.

Konference NOVÁ INFORMATIKA

Konference se koná v pátek 28. srpna 2020 od 8 do 16 h.

 • Místo: Pedagogická fakulta JU, České Budějovice,
  ul. U Tří lvů (vedle Jihočeského rozhlasu, za Metropolem: foto, mapa),
  aula Pedagogické fakulty, 1. patro, D240.
 • Konference se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  a děkanky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.
 • Program konference je uveden níže.

 

O zaměření konference:

 • Víte, co je Ozobot, Micro:bit, Bee-bot, Scratch, robotické Lego? Znáte bobří úlohy? To všechno jsou pomůcky pro moderní výuku informatiky, používané ve světě.
 • Stávající RVP z informatiky se v současnosti inovuje tak, aby se z informatiky jako předmětu, v němž se děti učí počítače ovládat, stal předmět, kde se aktivně učí počítačům rozumět. Inovovaný RVP, který lze již rok najít na webu NÚV, zahrnuje nové tematické celky, jako jsou algoritmizace, jednoduché programování, práce s robotickými stavebnicemi. Jsou to témata, která se objevují již několik let ve výuce na 2. stupni ZŠ v evropských státech (např. Anglie, Slovensko, Estonsko, Polsko atd.). Ministerstvo školství také plánuje navýšení počtu hodin tohoto předmětu.
 • Jako fakulta se na tomto procesu podílíme např. vytvořením řady nových učebnic. Na této konferenci chceme dát učitelům možnost prohlédnout a vyzkoušet si nové učební pomůcky pro informatiku, aby získali konkrétnější představu, jak takový předmět bude vypadat.

Podrobněji o obsahu:

 • Hlavní částí programu budou workshopy v sekcích, kde si účastníci budou moci robotické pomůcky vzít do ruky, zkusit s nimi něco udělat, a vyzkoušet si, co je jednoduché programování. Účastníci si z nabídky workshopů vyberou.
 • Workshopy budou doplněny informacemi a řízenou diskusí na téma chystaných inovací ve výuce informatiky, aby školy nepropadaly panice z chystaných změn.

Konference je zdarma, součástí bude občerstvení.

 • Budeme rádi, pokud se zúčastní aspoň jeden učitel ze školy, aby na vaší škole byl někdo, kdo ve chvíli, až reforma do škol dorazí, byl „v obraze“, případně se již dopředu začal postupně na tuto změnu připravovat (např. novou informatiku si ve své třídě vyzkoušel učit).

Program konference

 • 8.00 Zahájení (aula D240)
 • 8:15  Plenární přednáška – Změny ve výuce informatiky na 2. stupni ZŠ
 • 9:10  kávová přestávka
 • 9:30  Workshopy – 1. část
 • 10:30 Workshopy – 2. část
 • 11:30 Workshopy – 3. část
 • 12:30 Workshopy – 4. část
 • 13:15 Předání certifikátů, polední občerstvení
 • 14:00 – 16:00 Volný program:
  • Předvedení inteligentního robota Nao
  • Plenární diskuse k aktuálním otázkám změn ve výuce
   – na diskusi přislíbil účast Mgr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT

Nabídka workshopů:

 • Seznámení s učebnicí programování v prostředí Scratch
 • Kreslení a kódování s minirobotem Ozobot
 • Ovládání robota ze stavebnice LEGO Mindstorms 
 • Práce s daty – představení interaktivní učebnice
 • Algoritmizace s robotickou hračkou Blue-bot a TacTile
 • Kódování rastrových obrázků s Micro:bitem
 • Programovatelná deska Micro:bit a jak ji naprogramovat
 • Informatické úlohy online a soutěž Bobřík informatiky

Paralelně poběží tři workshopy, každý pro cca 15 zájemců. Účastníci si vyberou podle svého zájmu a aktuálních časových možností. Program bude sestaven tak, aby bylo co nejvíce zájemcům umožněno navštívit workshopy podle jejich preferencí při přihlašování.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT a přesvědčit se, že nová informatika není těžká.

 

Konference je již plně obsazena.

Pokud někdo z registrovaných se nebude moci dostavit, prosíme, aby co nejdříve kontaktoval sekretářku katedry, abychom za něj mohli vzít náhradníka.