Každý by měl vědět, jak programovat počítač, protože nás to učí, jak myslet. Steve Jobs, zakladatel Apple

Konference NOVÁ INFORMATIKA

pozvánka na konferenciilustrační foto

Konference se koná ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 8 do 16 h.

 • Místo: Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova ul., České Budějovice.
 • Konference se koná pod záštitou Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy
  a děkanky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.
 • Je určena pouze učitelům 1. stupně ZŠ.
 • Přesný program konference bude zveřejněn na tomto místě později.

Přihlásit se můžete webovým formulářem zde

O zaměření konference:

 • Víte, co je Ozobot, Bee-bot, Scratch, robotické Lego? Znáte bobří úlohy a šaška Tomáše? To všechno jsou pomůcky pro moderní výuku informatiky, používané ve světě.
 • Stávající RVP z informatiky se v současnosti inovuje tak, aby se z informatiky jako předmětu, v němž se děti učí počítače ovládat, stal předmět, kde se aktivně učí počítačům rozumět. Inovovaný RVP, který lze již rok najít na webu NÚV, zahrnuje nové tematické celky, jako jsou algoritmizace, jednoduché programování, práce s robotickými stavebnicemi. Jsou to témata, která se objevují již několik let ve výuce na 1. stupni ZŠ v evropských státech (např. Anglie, Slovensko, Estonsko, Polsko atd.). Ministerstvo školství také plánuje navýšení počtu hodin tohoto předmětu.
 • Jako fakulta se na tomto procesu podílíme např. vývojem nových učebnic. Na této konferenci chceme dát učitelům možnost prohlédnout a vyzkoušet si nové učební pomůcky pro informatiku, aby získali konkrétnější představu, jak takový předmět bude vypadat.

Podrobněji o obsahu:

 • Hlavní částí programu budou workshopy v sekcích, kde si účastníci budou moci robotické pomůcky vzít do ruky, zkusit s nimi něco udělat, a vyzkoušet si, co je jednoduché programování. Účastníci se v sekcích vystřídají.
 • Workshopy budou doplněny informacemi a řízenou diskusí na téma chystaných inovací ve výuce informatiky, aby školy nepropadaly panice z chystaných změn.
 • Konference je zdarma, součástí bude občerstvení.

 • Budeme rádi, pokud se zúčastní aspoň jeden učitel ze školy, aby na vaší škole byl někdo, kdo ve chvíli, až reforma do škol dorazí, byl „v obraze“, případně se již dopředu začal postupně na tuto změnu připravovat (např. novou informatiku začal ve své třídě vyučovat).

PŘIJĎTE, nebudete mezi informatiky, budete mezi svými, mezi učiteli 1. stupně.