10. 6. 2020 proběhla na katedře informatiky DĚTSKÁ UNIVERZITA, která je určena dětem ve věku 7 – 12 let. S dětmi se navázalo na  DĚTSKOU UNIVERZITU proběhnuvší v zimním semestru. Společně jsme navázali na programování robotické hračky Ozobot a zopakovali získané znalosti kreslení kódů na papír. Dále je rozšířily o propojení Ozobota s počítačem a vytvoření našeho prvního programu v prostředí OzoBlockly.