Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. dne 11. 6. 2019 obhájil svoji disertační práci na téma Digitální gramotnost sociálně vyloučených adolescentů , kterou vedl doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Máme radost z dalšího studenta, který k nám na katedru přišel po maturitě a nyní studia opouští jako doktor.