Naše katedra stojí v čele projektu, do něhož jsou zapojeny všechny pedagogické fakulty v ČR.

Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Podporuje rozvíjení informatického myšlení žáků jako významné složky rozvoje osobnosti 21. století. Projekt vytváří podporu pro učitele na všech stupních škol vývojem a ověřováním vzdělávacích materiálů pro výuku informatiky. Projekt vyvíjí systém profesionální přípravy učitelů informatiky včetně 1. stupně ZŠ, a to jak pregraduální přípravy na pedagogických fakultách, tak učitelů v terénu. Dalším cílem projektu je popularizovat myšlenku rozvíjení informatického myšlení v populaci např. formou online vzdělávacích kurzů nebo formou kampaní.

Projekt startoval v říjnu 2017 a bude ukončen v září 2020.

Web projektu: http://www.imysleni.cz