ROBOTI SLAVÍ VELKÉ VÝROČÍ. Před 100 lety vyšel román Karla Čapka R.U.R., v němž se poprvé slovo robot objevilo.

Webináře KIN

Záznamy live webinářů na téma interaktivní výuky

  1. Základní využití a ovládání tabule/displeje Smart Board (Patrik Klofáč, 7 minut)
  2. Plnohodnotné využití interaktivní tabule, program Smart Notebook, ukázky žákovských aktivit, zdroje aktivit na internetu (Petr Pexa, vysíláno 23. 10. 2019, 60 minut)
  3. Tvorba vlastních aktivit základními nástroji programu Smart Notebook (Petr Pexa, vysíláno 30. 10. 2019, 60 minut)
  4. Tvorba aktivit s využitím doplňku Smart Lab, testování s využitím Smart Response, využití žákovských mobilních zařízení (Petr Pexa, vysíláno 6. 11. 2019, 64 minut)
  5. Interaktivní a 3D učebnice, FlexiBooks (Petr Pexa, vysíláno 21. 11. 2019, 63 minut)