Každý by měl vědět, jak programovat počítač, protože nás to učí, jak myslet. Steve Jobs, zakladatel Apple

Studijní obory

Poznámka: Pro studium na katedře informatiky se předpokládá základní znalost anglického jazyka. Katedra informatiky PF poskytuje následující studijní obory:

 

Bakalářské (učitelské i odborné neučitelské)

 

1. studium pro budoucí učitele informatiky

(bakalářský obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský obor Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – studium je dvouoborové, v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem). Vyučujeme v prezenční formě.
Více zde.
Absolvent střední školy se hlásí na bakalářský obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

 

2. jednooborové studium informačních technologií

(odborné bakalářské neučitelské studium v oboru Informační technologie a e-learning ).
Více zde.
Vyučujeme v prezenční formě. Absolvent střední školy se hlásí na bakalářský neučitelský obor Informační technologie a e-learning. Na tento obor navazuje 3letý Mgr. obor učitelství fyziky a informatiky (na katedře fyziky).


Navazující magisterské

učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ. Vyučujeme v prezenční formě. Určeno pro absolventy bc. stupně VŠ studia, navazuje na obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání. Více…


Doktorské

  • Pracoviště katedry poskytuje také  doktorská studia (titul Ph.D. za jménem) v prezenční i kombinované formě v oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů. Více zde nebo stránky Doktorského studia.

Další postgraduální a CŽV

  • Na katedře lze složit státní rigorózní zkoušku a získat titul PhDr. před jménem, více zde. Zkouška je určena pro absolventy magisterských studijních programů příbuzných oboru, který lze studovat na naší katedře.
  • Pro učitele z praxe: na katedře informatiky lze studovat učitelství informatiky ZŠ pro rozšíření aprobace (pro učitele – neinformatiky, absolventy magisterských studijních programů) nebo učitelství informatiky pro SŠ (pro učitele informatiky ZŠ jako rozšíření své aprobace informatiky ze ZŠ na SŠ) v rámci celoživotního vzdělávání. Také můžeme nabídnout specializované studium pro ICT koordinátory škol a 26 dalších odborných kurzů z oblasti informatiky s využitím e-learningu. Více zde.