Studijní programy

Katedra informatiky PF poskytuje následující studijní programy:

 

Bakalářské studium

 

1. studium pro budoucí učitele informatiky

Jde o dvouoborové studium v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem (s libovolným, který naše fakulta nabízí, např. s matematikou, angličtinou, tělesnou výchovou apod.).

Během studia se student zdokonalí v programování, znalosti počítačů, sítí, databází, základů informatiky a robotiky, naučí se, jak toto naučit děti. K tomu dostane potřebný pedagogický a matematický základ.

Student nejprve absolvuje bc. program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a poté navazující magisterský program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ.

Vyučujeme v prezenční formě.

Více zde.

Absolvent střední školy se hlásí na bakalářský obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

 

2. jednooborové studium informačních technologií

Jde o jednooborové studium informatiky, absolvent může pracovat na IT pozici, např. jako „školní ajťák“.

Během studia se student naučí programovat v několika jazycích, absolvuje kurzy architektury počítačů, sítí, operačních systémů, databází, webu, dostane základy teoretické informatiky, příslušný jazykový, pedagogický a matematický základ.

Na tento program může navazovat Mgr. jednooborový program učitelství informatiky.

Vyučujeme v prezenční formě.

Studium v tomto oboru ICT asistent je aktuálně v akreditačním procesu s předpokladem jeho ukončení na jaře 2021. Do tohoto oboru tedy aktuálně nepřijímáme uchazeče.
Má-li uchazeč zájem, může zde zanechat e-mailovou adresu. V momentě, kdy bude otevřeno přijímací řízení, jej budeme neprodleně informovat.


Poznámka:

Pro studium na katedře informatiky se předpokládá základní znalost anglického jazyka.


Navazující magisterské studium

Náš hlavní program, Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ, nabízíme ve dvou variantách: jako jednooborové nebo dvouoborové studium (v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem).

Studium ve svých variantách navazuje na oba výše uvedené bc. obory. Více…

Do dvouoborové varianty přijímáme absolventy bc. stupně pedagogického studia.

Jednooborová varianta studia je aktuálně v akreditačním procesu s předpokladem jeho ukončení na jaře 2021. Do jednooborové varianty tak aktuálně nepřijímáme uchazeče. Má-li uchazeč zájem, může zde zanechat e-mailovou adresu. V momentě, kdy bude otevřeno přijímací řízení, jej budeme neprodleně informovat.

 


Postgraduální studium a celoživotní vzdělávání

  • Na katedře lze složit státní rigorózní zkoušku a získat titul PhDr. před jménem, více zde. Zkouška je určena pro absolventy magisterských studijních programů příbuzných oboru, který lze studovat na naší katedře.
  • Pro učitele z praxe:
    • na katedře informatiky lze rozšířit aprobaci učitelství ZŠ o informatiku (pro učitele – neinformatiky, absolventy magisterských studijních programů). Jde o několikasemestrové studium.
    • nabízíme kurzy pro novou školskou informatiku (podle nových RVP, platných od r. 2021) a další kurzy z různých oblastí informatiky, používání digitálních technologií při výuce včetně e-learningu a online výuky. Jde o jednorázové jedno- a vícedenní kurzy. Více zde.