Bc. Anežka Pořízková

Sekretářka

Kancelář: J333
Email: aporizkova@jcu.cz
Telefon: 387 773 084

Informace

pondělí 7:30 – 11:30
úterý 11:30 – 15:30
středa 7:00 – 11:00
čtvrtek 11:30 – 15:30
pátek 7:00 – 11:00