Konference UPVM 2021 – Užití počítačů ve výuce matematiky se koná 11. - 13. 11. 2021!

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Profesor

Kancelář: J338
Email: tlusty@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 086

Konzultační hodiny

pondělí 9:00 - 10:00, jindy dle dohody

zaměření:

optimalizace
elementární pravděpodobnost a její didaktika

 

profesní růst:

1986 - absolvování MFF UK Praha obor pravděpodobnost a matematická statistika
1987 - složení státní rigorózní zkoušky - titul RNDr.
1991 - obhajoba kandidátské práce na MFF UK Praha - titul CSc.
1998 - habilitace --- MU Brno
2007 - prof. --- MENDELU Brno

Monografie

 

TLUSTÝ, P. Statistické metody ve stochastickém programovaní. 1. vyd. České Budějovice:  Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2003, 110 s. ISBN 80-7040-656-9.

 

TLUSTÝ, P. Lineární algebra a její aplikace. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003, 166 s. ISBN 80-7040-467-1.

 

TLUSTÝ, P. Obecná algebra pro učitele. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2006, 158 s. ISBN 80-7040-828-6.

 

PŁOCKI, A. a P. TLUSTÝ. Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha: Prometheus, 2007, 307 s. ISBN 978-80-7196-330-1.

 

PŁOCKI, A. a P. TLUSTÝ. Kombinatoryka wokół nas. 1. vyd. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum, 2010, 310 s. ISBN 978-83-60662-28-1.

 

KRECH, I. a P. TLUSTÝ. Stochastické grafy a jejich aplikace. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2012, 127 s. ISBN 978-80-7394-332-5.

 

BINTEROVÁ, H., TLUSTÝ, P. Učení matematiky s počítačem. In České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, 131 s. ISBN 978-80-7394-410-0.

 

Binterová, H., Tlustý, P. (2013). Současné trendy ve vyučování matematice. Plzeň: Fraus. ISBN: 978-80-7238-998-8.

 

TLUSTÝ, P. a K. VOCETKOVÁ. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách, kapitola Důkazy vybraných algebraických identit. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 197 - 202. ISBN 978-80-210-6144-6.

 

PŁOCKI, A. a P. TLUSTÝ. Kombinatoryka wokół nas. 3. přepracované vydání. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum, 2017, 403 s. ISBN 978-83-65451-27-9.

 

TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost kolem nás. In Fuchs, Zelendová,  Svět matematických aplikací. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2019, s. 53-106. ISBN 978-80-7015-033-7.

Učebnice 

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-654-3.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 64 s. ISBN 978-80-7238-655-0.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 84 s. ISBN 978-80-7238-656-7.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 67 s. ISBN 978-80-7238-657-4.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2007, 1. vyd., 83 s. ISBN 978-80-7238-658-1.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-679-6.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 104 s. ISBN 978-80-7238-681-9.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-680-2.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-682-6.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 7 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika, geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., 89 s. ISBN 978-80-7238-683-3.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 – interaktivní učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika, geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd., EAN 8594022783017

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 6 - interaktivní cvičení SmartBoard pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika, geometrie. Plzeň: Fraus, 2008, 1. vyd.. EAN 8594022783024.

 

KRECH, I., P. TLUSTÝ a M. VOŠMIKOVÁ. Česko-polský, polsko-český matematický slovník. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2009, 121 s. ISBN 978-80-7394-138-3.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 124 s. ISBN 978-80-7238-684-0.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - aritmetika. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-685-7.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 72 s. ISBN 978-80-7238-686-4.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 63 s. ISBN 978-80-7238-687-1.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 8 – příručka učitele - aritmetika, geometrie. Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 165 s. ISBN 978-80-7238-688-8.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - algebra. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 112 s. ISBN 978-80-7238-689-5.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - algebra. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 80 s. ISBN 978-80-7238-690-1.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 96 s. ISBN 978-80-7238-691-8.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia - geometrie. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 71 s. ISBN 978-80-7238-692-5.

 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., TLUSTÝ, P. Matematika 9 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia – algebra, geometrie. Plzeň: Fraus, 2010, 1. vyd., 159 s. ISBN 978-80-7238-693-2.

 

TLUSTÝ, P. Kombinatorika. Plzeň: Fraus, 2012, 1. vyd., 83 s. ISBN 978-80-7489-132-8.

 

TLUSTÝ, P. Posloupnosti a řady. Plzeň: Fraus, 2012, 1. vyd., 94 s. ISBN 978-80-7489-207-3.

 

FUCHS, E., TLUSTÝ, P.. Matematická logika a teorie množin. Plzeň: Fraus, 2013, 1. vyd., 99 s. ISBN 978-80-7489-138-0.

 

TLUSTÝ, P. Statistika. Plzeň: Fraus, 2013, 1. vyd., 56 s. ISBN 978-80-7489-236-3.

 

TLUSTÝ, P. Číselné obory.  Plzeň: Fraus, 2014, 1. vyd., 100 s. ISBN 978-80-7489-263-9.

 

TLUSTÝ, P. Funkce I. Plzeň: Fraus, 2014, 1. vyd., 87 s. ISBN 978-80-7489-116-8.

 

TLUSTÝ, P. Funkce II. Plzeň: Fraus, 2014, 1. vyd., 94 s. ISBN 978-80-7489-117-5.

 

POMYKALOVÁ, E., P. TLUSTÝ. Goniometrie a trigonometrie. Plzeň: Fraus, 2014, 1. vyd., 151 s. ISBN 978-80-7489-265-3.

 

TLUSTÝ, P. Matematický kalendář na školní rok 2016/2017, Plzeň: Fraus, 2016, 90 s.

 

TLUSTÝ, P.: Každý den s matematikou,  Plzeň: Fraus, 2018, ISBN: 978-80-7489-404-6;140 s.

 

TLUSTÝ, P., HUCLOVÁ, M.: MATEMATIKA s nadhledem 6, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-478-7, 128 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P., HUCLOVÁ, M.: MATEMATIKA s nadhledem 7, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-479-4, 128 s., 1. vydání

 

POMYKALOVÁ, E., TLUSTÝ, P. Goniometrie a trigonometrie, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-497-8, 116 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P.: Funkce, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-493-0, 100 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P.: Číselné obory, množiny, FRAUS, Plzeň 2019, 978-80-7489-489-3, 96 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P., HUCLOVÁ, M.: MATEMATIKA s nadhledem 8, FRAUS, Plzeň 2020, 978-80-7489-517-3, 128 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P., HUCLOVÁ, M.: MATEMATIKA s nadhledem 9 FRAUS, Plzeň 2020, 978-80-7489-518-0, 128 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P.: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, FRAUS, Plzeň 2020, 978-80-7489-530-2, 100 s., 1. vydání

 

TLUSTÝ, P.: Posloupnosti a řady, FRAUS, Plzeň 2020, 978-80-7489-530-2, 56 s., 1. vydání

Skripta

 

TLUSTÝ, P. a V. PETRÁŠKOVÁ. Úvod do počtu pravděpodobnosti. České Budějovice: PF JU, 1992, 161 s. ISBN 80-7040-058-7.

 

TLUSTÝ, P. Algebra I. České Budějovice: PF JU, 1994, 73 s.

 

TLUSTÝ, P. Algebra II. České Budějovice: PF JU, 1995, 120 s. ISBN 80-7040-121-4.

 

TLUSTÝ, P. Jihočeský korespondenční matematický seminář. České Budějovice: PF JU, 1994, 52 s.

 

kol. Modelovací systém GAMS. Praha: MFF UK, 1994.

 

TLUSTÝ, P. Příklady z algebry pro I. semestr. České Budějovice: PF JU, 1998, 39 s.  ISBN 80-7040-291-1.

 

TLUSTÝ, P. Příklady z algebry pro II. ročník. PF JU, České Budějovice, 1999, 32 s.

 

TLUSTÝ, P. Lineární algebra. České Budějovice: PF JU, 2001, 79 s.  ISBN 80-7040-467-1.

 

Vědecké práce

 

CIPRA, T. a P. TLUSTÝ. Estimation in multiple-moving average models using periodicity. Journal of Time Series Analysis. 1987, roč. 8, č. 3, s. 293 - 300. ISSN 0143-9783.

 

HARTVICH, P., P. DVOŘÁK, P. TLUSTÝ a P. VRÁNA. Rotation screen prevents fish damage in hydroelectric power station. Hydrobiologia. Netherlands: Springer, roč. 609, 2008, s. 163-176. ISSN 0018-8158.

 

TLUSTÝ, P. Asymptotic distribution of solutions in a stochastic optimization. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1993, č. 3, s. 15-29.

 

TLUSTÝ, P. Derivatives of multivalued mappings. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1993, č. 2, s. 9-14.

 

TLUSTÝ, P. Optimální řízení stochastického procesu. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1994, č. 4, s. 18-21.

 

TLUSTÝ, P. O lineárně-kvadratickém stochastickém programování. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1995, č. 2, s. 12-17.

 

TLUSTÝ, P. Úloha parametrického kvadratického programování s parametrem v lineární části účelové funkce. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1996, č. 1, s. 1-7.

 

TLUSTÝ, P. Paradoxy v pravděpodobnosti. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1997, č. 3, s. 21-24.

 

TLUSTÝ, P. Simulační studie asymptotického chování optimálního řešení úlohy stochastického programování. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1998, č. 6, s. 61-69.
ISBN 80-7040-329-2.

 

TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost a sedm mostů ve městě Královci. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1999, č. 7, s. 35-40.

 

TLUSTÝ, P. One example of mathematical model of sales promotion. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2000, č. 8, s. 73-76. ISBN 80-7040-468-X.

 

TLUSTÝ, P. Some remarks about the random number generators. Acta Universitas Purkynianae 72, 2001, s. 58-61. ISBN 80-7044-371.

 

TLUSTÝ, P. Sprawiedliwe i nesprawiedliwe gry stochasticyne. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 2002, Folia 5, s. 177-183.

 

TLUSTÝ, P. The Picture as the demonstrative Tool of Visualization of the Mathematical Ideas, Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2002, 1, s. 84 – 87. ISSN 1335-9185.

 

TLUSTÝ, P. Vyšetřování asymptotického chování optimálního řešení úlohy stochastického programování. Sborník vědeckých prací. Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002, s. 184 – 190. ISBN 80-213-0921-0.

 

TLUSTÝ, P. The optimal strategy in one stochastic game. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 2003, Folia 16, Studia Mathematica III, s. 279 – 282. ISSN 1643-6555.

 

TLUSTÝ, P. Využití programu Maple při řešení úloh z pravděpodobnosti. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2003, č. 11, s. 159-162. ISSN 1214-4681.

 

TLUSTÝ, P. Aplikace Markovských řetězců ve stochastických hrách. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2003, č. 12, s. 307-310. ISSN 1214-4681.

 

TLUSTÝ, P. Aplikace Pickova vzorce. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2003, č. 12, s. 311-314. ISSN 1214-4681.

 

TLUSTÝ, P. Discrete Uniform Distribution and Paradoxes. Prace naukowe. Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie (Polsko), Matematyka IX, 2003, s. 195-199. ISBN 83-7098-824-5.

 

TLUSTÝ, P. a M. ŠULISTA. About a Probability Paradox. Univ. S. Boh., Dept. Math. Rep., 2004, roč. 12, s. 69-72. ISSN 1214-4681.

 

ROST, M., TLUSTÝ, P. Maximization of the Yield from Biotechnological Process through Response Surface Metodology. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2004, roč. 12, s. 73-80. ISSN 1214-4681.

BISKUP, R., TLUSTÝ, P. The optimal strategy in statistic games. Forum Statisticum Slovacum, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005, č. 3, s. 63-67. ISSN 1336-7420.

TLUSTÝ, P. Aplikacja lancuchow Markowa w grach losowych. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Ad Calculum Probabilitatis Eiusque Didacticam Pertinentia II, 2006.

 

TLUSTÝ, P. a R. BISKUP. Randomness by shuffing a deck of cards. Forum statisticum Slovacum, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006, č. 2, s. 165-167. ISSN 1336-7420.

TLUSTÝ, P., ROST, M. Stochastic graphs and their applications. Mathematics XII. Polsko, Częstochowie: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, 2007, s. 435 – 440. ISSN1896-0286.

TLUSTÝ, P. a M. ROST. Aplikacja łańcuchów Markowa do gier losowych. Annales Academiae Pedagogice Cracoviensis. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008, s. 177-180. ISSN 1644-1869.

 

TLUSTÝ, P. a R. ŠTĚPÁNKOVÁ. Generalisation of Collector´s Problem. Mathematica IV. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok Press, 2012, s. 173 - 176. ISBN 978-80-8084-954-2.

 

KLUFOVÁ, R., M. ROST, P. TLUSTÝ a J. KOKŠTEIN. Ekonomická struktura české populace z pohledu prostorové analýzy dat. Forum Statisticum Slovacum. Bratislava: Slovenská štatisticka a demograficka spoločnosť, 2015, roč. XI, č. 1, s. 60 – 65. ISSN 1336-7420.

 

TLUSTÝ, P. About a Paradoxical Drawing. Mathematics Competitions. Canberra: AMT Publishing, 2015, roč. 28, č. 1, s. 28 – 33. ISSN 1031-7503.

TLUSTÝ, P. Vliv změny pravidel na průběh tenisového utkání - matematický model. Studia Kinanthropologica, 2017, roč. 17, č. 3, s. 473-476. ISSN 1213-2101.

 

BAHENSKÝ, P., TLUSTÝ, P. Analýza vývoje výkonnosti v běhu mužů na 5000 m v ČR v období 1945?2016. Studia Kinanthropologica, 2017, roč. 18, č. 2, s. 97-107. ISSN 1213-2101

 

TLUSTÝ, T., TLUSTÝ, P. Ryder cup, historie a strategie - matematický model. Studia Kinanthropologica, 2018, roč. 19, č. 3, s. 287-290. ISSN 1213-2101.

 

BAHENSKÝ, P., MARKO, D., BUNC, V., TLUSTÝ, P.: Power, Muscle, and Take-Off Asymmetry in Young Soccer Players, Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, Volume 17, Issue 17, 6040

 

BAHENSKÝ, P., BUNC, V., TLUSTÝ, P., GROSICKI, G. J.:Effect of an Eleven-Day Altitude Training Program on Aerobic and Anaerobic Performance in Adolescent Runners, Medicina 202056(4), 184

 

Příspěvek ve sborníku národní nebo mezinárodní konference

 

TLUSTÝ, P. Systém GAMS. In: Sborník konference „Aplikovaný software 93“. 1993,
s. 28-31.

 

TLUSTÝ, P. Kamelot a květinářka. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 94“. Olomouc, 1994, s. 25-28.

 

TLUSTÝ, P. Optimální rozhodování. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1994“. Č. Budějovice, 1994, s. 15-20.

 

TLUSTÝ, P. Matematické metody ochrany dat - šifrování. In: Sborník „Letní škola mate-matiky Zadov 1994“. Č. Budějovice, 1994, s. 5-12.

 

TLUSTÝ, P. Výuka algebry v učitelském studiu na PF JU v Českých Budějovicích. In: Sborník ze semináře kateder matematiky. 1995, s. 58-61.

 

TLUSTÝ, P. Matematické metody ochrany dat - šifrování II. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1995“. Č. Budějovice, 1995, s. 20-24.

 

TLUSTÝ, P. Dělitelnost celých čísel. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1995“. Č. Budějovice, 1995, s. 27-30.

 

TLUSTÝ, P. O matematických hlavolamech. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1996“. Č. Budějovice, 1996, s. 7-12.

 

TLUSTÝ, P. Magické čtverce. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1996“. Č. Budějovice, 1996, s. 13-18.

 

TLUSTÝ, P. Vybrané příklady na dělitelnost celých čísel. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1996“. Č. Budějovice, 1996, s. 5-7.

 

TLUSTÝ, P. Paradoxy v teorii pravděpodobnosti. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1996“. Č. Budějovice, 1996, s. 23-25.

 

TLUSTÝ, P. Optimální obchodní strategie. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1997“. Č. Budějovice, 1997, s. 7-12.

 

TLUSTÝ, P. O skoro stejném vzorci pro obsah trojúhelníka. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1997“. Č. Budějovice, 1997, s. 13-18.

 

TLUSTÝ, P. Úlohy o celých číslech. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1997“. Č. Budějovice, 1997, s. 8-11.

 

TLUSTÝ, P. O řízení stochastického procesu. In: Sborník XV. Vědeckého kolokvia. Vyškov, 1997. ISBN 80-7231-001-1.

 

TLUSTÝ, P. Zajímavé příklady z pravděpodobnosti. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 96 - 97 “. Olomouc, 1997, s. 15-17.

 

TLUSTÝ, P. Vybrané úlohy z kombinatoriky. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1998“. Č. Budějovice, 1998, s. 5-7.

 

TLUSTÝ, P. O geometrické pravděpodobnosti. In: Sborník „Zimní škola matematiky Zadov 1998“. Č. Budějovice, 1998, s. 3-6.

 

TLUSTÝ, P. Aritmetické funkce. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1998“. Č. Budějovice, 1998, s. 5-6.

 

TLUSTÝ, P. Závorky v algebraických výrazech. In: Sborník „Letní škola matematiky Zadov 1998“. Č. Budějovice, 1998, s. 16-17.

 

TLUSTÝ, P. Modelování systémem GAMS. In: Sborník XVI. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 1998, s. 371-374. ISBN 80-7231-025-9.

 

TLUSTÝ, P. Obrázkové důkazy. In: Sborník mezinárodní konference  „MAKOS 98“. Olomouc: UP, 1998, s. 6-9. ISBN 80-7015-672-4.

 

TLUSTÝ, P. O matematických hrách. In: Sborník XVII. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 1999, s. 246-247. ISBN 80-7231-035-6.

 

TLUSTÝ, P. Paradoxy v pravděpodobnosti II. In: Sborník mezinárodní konference  „MAKOS 99“. JČMF České Budějovice, 1999, s. 7-9. ISBN 80-7040-382-9.

 

TLUSTÝ, P. Stochastický model reklamní kampaně. In: Sborník XVIII. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 2000, s. 356-358. ISBN 80-7231-059-3.

 

TLUSTÝ, P. Example of mathematical model of sales promotion at a travel agents office. In: Proceedings of the 5th International Conference "Travel trade, regional development and education". 2000, p. 256-257. ISBN 80-7040-401-9.

 

TLUSTÝ, P. a V. NÝDL. Využití software Maple V v algebře a jejích aplikacích. In: Sborník konference „Pedagogický software 2000“. Č. Budějovice, 2000, s. 8. ISBN 80-85645-40-8.

 

TLUSTÝ, P. a V. PETRÁŠKOVÁ. Průběh funkce s využitím programu Maple.
In Sborník konference „Pedagogický software 2000“. Č. Budějovice, 2000, 5. ISBN 80-85645-40-8.

 

TLUSTÝ, P. Dva příklady z pravděpodobnosti. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 2000“. Olomouc: UP, 2000, s. 10-12. ISBN 80-7015-744-5.

 

TLUSTÝ, P. Užití programu MAPLE V při řešení úloh z praxe. In: Proceedings of the 6th International Conference "Travel trade, regional development and education". 2001,  s. 332-333. ISBN 80-7040-489-2.

 

TLUSTÝ, P. Jednoduché strategické hry. In: Sborník XIX. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 2001, s. 419-420. ISBN 80-7231-071-2.

 

TLUSTÝ, P. Galtonova deska a Pascalův trojúhelník. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 2001“. Ústí nad Labem: UJEP, 2001, s. 53-56. ISBN 80- 7044-388-X.

 

TLUSTÝ, P. O podmíněné pravděpodobnosti. In: Sborník mezinárodní konference „Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 15 let“. Litomyšl, 2001, s. 141-144. ISBN 80-7015-840-9.

 

TLUSTÝ, P. Racionální strategie v náhodné hře. In: Sborník XX. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 2002, s. 443- 445. ISBN 80-7231-090-9.

 

TLUSTÝ, P. a V. PETRÁŠKOVÁ. Pravděpodobnost a program MAPLE. In: Sborník přednášek a programů z mezinárodní konference Pedagogický software 2002. České Budějovice: ZF JU, 2002, 5. ISBN 80-85645-46-7.

 

TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost a hledání optimálních variant. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 2002“. Olomouc: UP, 2003, s. 73-75. ISBN 80-244-0549-0.

 

TLUSTÝ, P., M. ROST a R. KLUFOVÁ. Optimalizace výrobního procesu s ohledem na technická omezení. In: Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: MZLU, 2003, IV, s. 229-237. ISBN 80-7302-030-0.

 

TLUSTÝ, P. a M. ROST. Optimální strategie v matematických hrách. In: Sborník XXI. Mezinárodního vědeckého kolokvia. Vyškov, 2003, s. 29. ISBN 80-7231-105-0.

 

TLUSTÝ, P. a M. ŠULISTA. Několik poznámek k podmíněné pravděpodobnosti. In: Zborník vedeckých prác z mezinárodnej vedeckej konferencie Matematika vo výučbe, výskume a praxi. Nitra, 2003, s. 102-106. ISBN  80-8069-203-3.

 

TLUSTÝ, P. a R. REMEŠ. Galtonova deska. In: Zborník vedeckých prác z mezinárodnej vedeckej konferencie Matematika vo výučbe, výskume a praxi. Nitra, 2003, s. 77-79. ISBN  80-8069-203-3.

 

TLUSTÝ, P. Stochastický proces a jeho řízení. In: Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára „Kvantitatívne metody v ekonomii, metodologické a praktické aspekty vyskumu v období vstupu do EU. Nitra: SPU, 2003, s. 217-220. ISBN 80-8069-299-8.

 

TLUSTÝ, P. Matematický model sázení v hazardní hře. In: Sborník mezinárodní konference „MAKOS 2003“. Praha: UK, 2004, s. 62 – 65. ISBN 80-7290-156-7.

 

TLUSTÝ, P. Some remarks about paradox of transitivity. In:  Proceedings of conference Mathematics in schooling, research and practice 2004“. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra - Faculty of Economics and Management, 2004, s. 216-218. ISBN 80-8069-371-4.

 

TLUSTÝ, P. Optimal stopping rule in stochastic game. In: Proceedings of the XIth Slovak – Polish – Czech Mathematical School, Pedagogical Faculty Catholic University in Ružomberok, 2004, s. 170-172.

 

ROST, M., R. KLUFOVÁ a P. TLUSTÝ. Moderní software pro výuku statistiky. In: Kvantitatívne metódy v ekonómii. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2004, s. 264-271. ISBN 80-88946-40-9.

 

TLUSTÝ, P. a M. KAFKOVÁ. Testování a matematika. In: Sborník z 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Srní: Jednota českých matematiků a fyziků, 2004, s. 107-110. ISBN 80-86843-01-7.

 

KLUFOVÁ, R., M. ROST a P. TLUSTÝ. Analýza prostorové autokorelace v R. In: Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU v Brně, 2005, s. 97-103. ISBN 80-7302-100-5.

 

KLUFOVÁ, R.,  P. TLUSTÝ a M. ROST. Prostorová autokorelace. In: Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU v Brně, 2005, s. 104-112. ISBN 80-7302-100-5.

 

REMEŠ, R., P. HOCOVÁ a P. TLUSTÝ. Simulace pravděpodobnostních jevů pomocí Galtonovy desky. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 2005, vol. 13, p. 175-178. ISSN 1214-4681.

 

ROST, M., R. KLUFOVÁ a P. TLUSTÝ. Logistická regrese v programovacím prostředí R. In: Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře „Kvantitativní metody v ekonomii“. Praha: ČZU v Praze - PEF, 2005, s. 133-137. ISBN 80-213-1283-1.

 

TLUSTÝ, P. a H. Štěpánková. Some remarks about the random triangles. In: XII. Czech-Polish-Slovak mathematical school, Ústí n. Labem, UJEP, 2005, s. 196-200. ISBN 80-7044-663-3.

 

TLUSTÝ, P. Algebra ve světě kolem nás. In: MAKOS 2005, sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty v matematice, 6.-8. října 2005, Čejkovice: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, s. 118-123. ISBN 80-7318-360-9.

 

KAFKOVÁ, M. a P. TLUSTÝ. Přijímací řízení z hlediska matematiky. In: Konferencia „Matematika v škole dnes a zajtra“. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberoku – Pedogogická fakulta, 2006, s. 123-127. ISBN 80-8084-066-0.

 

REMEŠ, R. a P. TLUSTÝ. Aplikace dělitelnosti v běžném životě. In: XXIV. mezinárodní kolokvium, 18. 5. 2006, Brno: Univerzita obrany – Fakulta ekonomiky a managementu, 2006. ISBN 80-7231-139-5.

 

HARTVICH, P., P. DVOŘÁK, M. HOLUB a P. TLUSTÝ. Nové zařízení k ochraně ryb při poproudových migracích. In: Mezinárodní konference „Biodiverzita ichtiofauny České republiky (VI)“. Brno: Akademie věd České republiky v Brně, 2006, s. 51-54. ISBN 80-903329-6-X.

 

ROHÁČEK, M. a P. TLUSTÝ. Dělitelnost a číselné soustavy demonstrační program. In: 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň: Vydavatelský servis, 2006, s. 243 – 246. ISBN 80-86843-10-6.

 

ROST, M. a P. TLUSTÝ. SVM – systém pro klasifikaci. In: Kvantitativní metody v ekonomii, sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře.  Brno: MZLU v Brně, 2006, s. 181 - 186. ISBN 80-7375-005-8.

 

ROST, M. a P. TLUSTÝ. Bagged clustering, k-means a jeden jednoduchý problém. In: Mezinárodní vědecká konference „Firma a konkurenční prostředí“. Brno: MZLU v Brně, 2006, s. 178 – 182. ISBN 80-7302-118-8.

 

ROST, M. a P. TLUSTÝ. Programovací prostředí R ve výuce předmětu Statistické metody v ekonomii. In: Firma a konkurenční prostředí 2007, sekce 4: Kvalitativní metody v hospodářství. Brno: MZLU v Brně – PEF, 2007, s. 124 – 128. ISBN 978-80-86633-86-2.

 

REMEŠ, R. a P. TLUSTÝ. Publikování matematických vzorců na internetu. In: International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany – Fakulta ekonomiky a managementu, 2007. ISBN 978-80-7231-228-3.

 

ROHÁČEK, M. a P. TLUSTÝ. In: Interaktivní výuka vlastností dělitelnosti na víceletých gymnáziích a základních školách. Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica VI. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 317 – 322. ISBN 978-80-244-1963-3.

 

REMEŠ, R. a P. TLUSTÝ. Odsouzenci a matematika. In: XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno:  Univerzita obrany – Fakulta ekonomiky a managementu, 2008. ISBN 978-80-7231-511-6.

 

ROST, M. a P. TLUSTÝ. Klasifikační stromy jako alternativa k diskriminační analýze. In: Mezinárodní vědecké dni. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre -FEM, 2008, s. 1186 – 1190. ISBN 978-80-552-0061-3.

 

KRECH, I. a P. TLUSTÝ. Waiting Time for Series of Successes and Failures and Fairness of Random Games. In: Teaching Mathematics - Innovation, new trends, research. Ružomberok: Catholic University, Pedagogical Faculty, 2009, s. 159-163. ISBN 978-80-8084-418-9.

 

TLUSTÝ, P. a M. ROST. Some Possibilities of a Player Behaviour in a Stochastic Game. In: Teaching Mathematics - Innovation, new trends, research. Ružomberok: Catholic University - Pedagogical Faculty, 2009, s. 291-294. ISBN 978-80-8084-418-9.

 

KRECH, I., A. PŁOCKI a P. TLUSTÝ. Stochastic Tools for Calculating Sums of Certain Numerical Series. In: IMEM 2009. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2009, s. 595-604. ISBN 978-80-8084-471-4.

 

KRECH, I., A. PŁOCKI a P. TLUSTÝ. Stochastic Tree and Construction of Discrete Probability Spaces and Series Summation. In: Mathematica III. Ružomberok: Catholic University - Pedagogical Faculty, 2009, s. 39 – 46. ISBN 978-80-8084-518-6.

 

TLUSTÝ, P. a M. ŠULISTA. Various Approaches to One Problem of Combinatorics. In: Mathematica III. Ružomberok: Catholic University - Pedagogical Faculty, 2009, s. 117 – 122. ISBN 978-80-8084-518-6.

 

ROST, M., R. KLUFOVÁ a P. TLUSTÝ. Využití R ve výuce statistiky. In: Kvantitativní metody v ekonomii. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 75-77. ISBN 978-80-7375-438-9.

 

BERÁNEK, L., P. TLUSTÝ a R. REMEŠ. The usage of Belief Functions for an Online Auction Reputation Model. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice: University of South Bohemia – Faculty of Economics, 2010, s. 49 – 54. ISBN 978-80-7394-218-2.

 

Beránek, L., P. Tlustý a R. Remeš. An Online Auction Trust Model for Based on the Contextual Information. In: Proceedings of the Workshop on the Theory of Belief Functions (Belief 2010). France, Brest, 2010, Paper 110, s. 1−6.

 

Klufová, R., M. Rost, M. Šulista a P. Tlustý. Tourism potential from the spatial and statistic analysis point of view - on the example of the Třeboňsko Protected Landscape Area. In: ICABR 2010, VI. International Conference on Applied Business Research. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 382-393. ISBN 978-80-7375-436-5.

 

Rost, M., R. Klufová, P. Tlustý a M. Holoubková. Identifikace faktorů ovlivňujících příjem z turismu prostřednictvím metodologie klasifikačních a regresních stromů. In: Kvantitatívne metódy v ekonómii 2011, zborník prác z medzinárodného vedeckého seminára. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. ISBN 978-80-552-0680-6.

 

TLUSTÝ, P. a K. VOCETKOVÁ. Důkazy vybraných algebraických identit. In: Sborník referátů z konference "Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách“. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2012, s. 109 - 114. ISBN 978-80-210-5886-6.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, R. a P. TLUSTÝ. Spirograf – matematický nástroj na kreslení křivek a nástroj na ochranu proti padělání. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce. Nowy Sacz: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2012, s. 183 -188. ISBN 978-83-63196-30-1.

 

ČINČUROVÁ, L. a P. TLUSTÝ. Number Theory: Divisibility Criteria in the Decimal Numeral System. In: Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 98 – 104. ISBN 978-80-213-2378-0.

 

TLUSTÝ P. a H. BINTEROVÁ. Digital Learning Environment for Mathematics. In: Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 611 – 617. ISBN 978-80-213-2378-0.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, R. a P. TLUSTÝ. Propojení základních poznatků z genetiky a stochastiky na základní škole. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz: Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2013, s. 203-208. ISBN 978-83-63196-46-2.

 

ROST, Michael a Pavel TLUSTÝ. Comparison of the Different Classification Tools During Evaluation of the Bonity Clients. In: Proceedings VIII. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 452-459. ISBN 978-0-620-55419-0.

 

TLUSTÝ, Pavel a Lenka ČINČUROVÁ. Several Notes about the Harmonic Series. In: Usta ad Albim Bohemica. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2013, s. 140 - 144. ISSN 1802-825X.

 

ČINČUROVÁ, Lenka a Pavel TLUSTÝ. Některé aspekty užití počítače při studium konvergence řad. In: HAŠEK, R., ed. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, s. 58 – 61. ISBN 978-80-7394-448-3.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Students´ Thinking in Solving of Probability Problems. In: Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 581 – 586. ISBN 978-80-213-2378-0.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Teaching Probability via Problem Solving. In: Usta ad Albim Bohemica. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2013, s. 116 – 121. ISSN 1802-825X.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Badatelský přístup k vybraným úlohám ze stochastiky na základní škole. In: Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2013, s. 344-349. ISBN: 978-80-7394-448-3.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Propojení základních poznatků z genetiky a stochastiky na základní škole. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz: Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2013, s. 203-208. ISBN 978-83-63196-46-2.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Computer Simulation in Solving Problems from probability. In: Proceedings of International Conference on Technology in Mathematics Teaching ICTMT11. Bari (Italy), 2013, s. 268 – 273. ISBN 978-88-6629-000-1.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka a Pavel TLUSTÝ. Pupils’ reasoning in problems from combinatorics and theory of probability. In: Efficiency and Responsibility in Education 2014. Praha: ČZU Praha, 2014, roč. 11, s. 782 – 789. ISBN 978-80-213-2468-8.

 

VOCETKOVÁ, K., P. TLUSTÝ a R. ŠTĚPÁNKOVÁ.  Hledání optimálního rozhodnutí v podmínkách rizika. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 163 – 168. ISBN 978-80-210-7599-3.

 

VOCETKOVÁ, K., P. TLUSTÝ. Dynamické počítačové prostředí jako prostředek ke zvýšení porozumění počtu pravděpodobnosti. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2014 s. 59 – 67. ISBN 978-80-210-7600-6.

 

TLUSTÝ, Pavel a Lenka ČINČUROVÁ. Princip a využití elektronického podpisu. In: INPROFORUM 2014: Soubor vybraných příspěvků z konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2014, s. 74 – 78. ISBN 978-80-7394-488-9.

 

ROST, Michael, Renata KLUFOVÁ a Pavel TLUSTÝ. Využití klasifikačních stromů při posuzování bonity klientů. In: Inproforum 2014: Soubor vybraných příspěvků z konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2014, s. 49 – 54. ISBN 978-80-7394-488-9.

 

TLUSTÝ, P., T. MRKVIČKA a M. ŠULISTA. The Annual Percentage Rate – Complexity and Ambiguity. In: Inproforum 2015. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2015.

 

VOCETKOVÁ, K. a P. TLUSTÝ. Využití mezipředmětových vztahů v hodinách zeměpisu. In: Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. Brno: Masarykova univerzita v Brně 2015, s. 78-81. ISBN 978-80-210-8136-9.

 

ROST, M., P. TLUSTÝ, R. KLUFOVÁ a J. LOSOSOVÁ. Uncovering of Interesting Structures in Bank Loan Data Through Bayesian Networks. In ICABR 2015, X.International Conference on Applied Business Research. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 881 – 887. ISBN 978-80-7509-379-0.

 

KRECH, I., TLUSTÝ, P. Krzywe lancuchowe w przyrodzie, architekturze i sztuce, in Matematyka w przyrodzie i sztuce, tom 4., Nowy Sacz 2016, 45-60,  ISBN 978-83-63196-93-6

 

TLUSTÝ, P., MRKVIČKA, T., ŠULISTA, M. Current Real-life Issues Analysed in a Course of Financial Mathematics. In Efficiency and Responsibility in Education 2016. Praha : ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, 2016, s. 585-591. ISBN 978-80-213-2646-0.

 

TLUSTÝ, P., ŠULISTA, M.: The Algorithm Used for Numbering German Banknotes: What counterfeiters might not have known, . In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference Inproforum 2017. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, 235-237

 

ROST, M., TLUSTÝ, P. Two Recursive Partitioning Methods and their Application for Credit Risk Evaluation. In Pech,  Proceedings of the 10th International Scientific Conference INPROFORUM. Threatened Europe - Socio-Economic and Environmental Changes. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 225-229. ISBN 978-80-7394-607-4.

 

Odborné články

 

TLUSTÝ, P. Maclaurinova řada funkce sinus a kosinus. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep., 1994, č. 2, p. 5-7.

 

TLUSTÝ, P. Modelovací systém GAMS. Matematika-fyzika-informatika,1995, IV, s. 370-376.

 

TLUSTÝ, P. Zajímavé matematické úlohy. Matematika - fyzika – informatika,1997, roč. 6, s. 249.

 

TLUSTÝ, P. Maturitní zkoušky z matematiky v Sýrii. Učitel matematiky, 1997, 4. ISSN 1210-9037.

 

TLUSTÝ, P. Hledání optimálních strategií. Rozhledy matematicko-fyzikální, 1996, č. 2,
s. 57-61.

 

TLUSTÝ, P. Práce s talentovanými matematiky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1996, roč. 41, č. 5.

 

TLUSTÝ, P. O obsahu trojúhelníka. Učitel matematiky, 1999, 7, 2(30), s. 117-118. ISSN 1210-9037.

 

TLUSTÝ, P. Jiný přístup ke dvěma úlohám z pravděpodobnosti. Matematika - fyzika –informatika, 2000, roč. 9, č. 8, s. 462-463. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. Paradoxní příklady z pravděpodobnosti. Učitel matematiky, 2001, 1, s. 37- 42. ISSN 1210-9037.

 

TLUSTÝ, P. Wykorzystanie symulacji komputerowej do rozwiazywania zadan z rachunku prawdopodobienstwa. Matematyka i Komputery, 2001, č. 6, s. 15-16. ISSN 1509-2321.

 

TLUSTÝ, P. a M. KAFKOVÁ. Statistické aspekty testového zkoušení. Matematika – fyzika – informatika, Praha: Jednota matematiků a fyziků, 2004, roč.13, č. 6. s. 332 - 335. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. Obecné řešení jedné úlohy z pravděpodobnosti. Matematika - fyzika – informatika, 2001, roč. 10, č. 9, s. 527-530. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. a I. KRECH. Stochastické grafy jako nástroj řešení matematických úloh. Matematika – Fyzika – Informatika. Praha: Prometheus, roč. 19, 5, 2010, s. 257 – 260. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. a A. PŁOCKI. Několik poznámek k méně obvyklým úlohám z pravděpodobnosti. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, roč. 18, 2, 2010, s. 119 – 128. ISSN 1210-9037.

 

BINTEROVÁ, H. a P. TLUSTÝ. Teorie iterací a monounární algebry ve vysokoškolské matematice. Littera Scripta. Č. Budějovice: VŠTE, 2011, roč. 4, č. 2, s. 169-177. ISSN 1802-503X.

 

TLUSTÝ, P. a H. BINTEROVÁ. O jednom využití stochastického grafu. Matematika – fyzika – informatika. Praha: Prometheus, 2011, roč. 21, č. 2, s. 81 – 83. ISSN 1210-1761.

 

KRECH, I. a P. TLUSTÝ. O Sichermanových kostkách a jejich zobecnění. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Nitrianske Hrnčiarovce: Protonit, roč. 41, č. 4, 2012, s. 15 – 20. ISSN 1335-4981.

 

TLUSTÝ, P. a I. KRECH. O paradoxech spojených s losováním koulí. Matematika – fyzika – informatika. Praha: Prometheus, 2015, roč. 24, č. 1, s. 1 – 5. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. a I. KRECH. Užití stochastického grafu ke sčítání aritmeticko-geometrické řady Matematika – fyzika – informatika. Praha: Prometheus, No 4 (2017), Vol. 26, 241 – 245. ISSN 1210-1761.

 

TLUSTÝ, P. a I. KRECH. Různé přístupy k řešení pravděpodobnostních úloh, Rozhledy matematicko – fyzikální, Praha, 93 (2018), No 1 15 – 21.

 

TLUSTÝ, P., KRECH, I. O jedné úloze z AIME. Matematika – fyzika – informatika, Praha: Prometheus, No 4 (2018), Vol. 27, s. 251-255. ISSN 1210-1761.

 1. Modelování volebních výsledků
 2. Matematika ve světě kolem nás
 3. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie Z
 4. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie A, B, C
 5. Vybrané problémy z teorie čísel
 6. Matematické hry (lze i pro NŠ)
 7. Sirky a matematika (lze i pro NŠ)
 8. Číselné soustavy na ZŠ (pro studenty NŠ)
 9. Další téma po dohodě
 1. Modelování volebních výsledků
 2. Matematika ve světě kolem nás
 3. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie Z
 4. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie A, B, C
 5. Vybrané problémy z teorie čísel
 6. Matematické hry (lze i pro NŠ)
 7. Sirky a matematika (lze i pro NŠ)
 8. Číselné soustavy na ZŠ (pro studenty NŠ)
 9. Další téma po dohodě