Členové

Vedoucí katedry

Sekretářka

Bc. Anežka Pořízková

Sekretářka

Kancelář:   J333

Tajemnice katedry

RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

Odborná asistentka

Kancelář:   J332

Vyučující katedry

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

Profesor

Kancelář:   J350

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Odborný asistent

Kancelář:   J348

RNDr. Marika Hrubešová, Ph. D.

Odborná asistentka

Kancelář:   J354

Mgr. Bc. Marek Kobera, Ph. D.

Odborný asistent

Kancelář:   J335