Doktorandi

Současní doktorandi

 

Jméno E-mail Školitel Poznámka
Mgr. Jiří Blažek  blazej02@pf.jcu.cz prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
Mgr. Soňa Königsmarková prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
Mgr. Jiří Kopecký  doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Mgr. Klára Vocetková prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (přerušeno do 31. 12. 2020)
Mgr. Lenka Krátká (Činčurová) prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (přerušeno do 13. 2. 2023, uznaná doba rodičovství do 3 let věku dítěte)

 

Absolventi

 

Jméno Téma Poznámka
Mgr. Martin Kazda, Ph. D. Vymezení vztahu matematické a finanční gramotnosti žáka střední školy
Mgr. Irena Štrausová (Černá), Ph. D. Vizualizace důkazů pomocí software dynamické geometrie
Mgr. Soňa Semerádová, Ph. D. Didaktické situace při vytváření matematických pojmů v předškolní edukaci