Konference UPVM 2021 – Užití počítačů ve výuce matematiky se koná 11. - 13. 11. 2021!

Instrukce k dipl. a bak. pracím

Diplomové a bakalářské práce

 

Návod

 

Obsahové a formální požadavky na podobu bakalářské a diplomové práce naleznete ve Směrnici vedoucího katedry matematiky č. 3/2020, část III, čl. 6.

Další náležitosti:
vzor prohlášení

vzor titulní strany

Soubor se vzorem titulní strany použijte pouze na vytištění titulní strany, logo fakulty se na jiných stránkách objevit nesmí. Na vzhledu této stránky nic neměňte (písmo ponechte Calibri).

 

Požadavky na formální úpravu kvalifikační práce

 

Opatření rektora o zveřejňování závěrečných prací

 

Návod na tvorbu diplomové práce z didaktiky matematiky

 

Seminář k BP/DP 2021/2022