Katedra germanistiky

Události na katedře a fotogalerie

 

Fotogalerie 2017-19     Fotogalerie 2016     Fotogalerie 2015     Fotogalerie 2014     Fotogalerie 2013     Fotogalerie 2009-12     Fotogalerie 2006-08

 

Projekt Passau - Č. Budějovice 13.-14.12.2012

                                                       

 


 

Exkurze do Vídně - 21. listopadu 2012

Procházka literární Vídní, workshop: čeština jako cizí jazyk, představení letní školy Sommerkolleg 2013.

                   

 


 

Švýcarsko a Rakousko ve čtyřech dnech - Dny švýcarské a rakouské kultury na Jihočeské univerzitě

http://www.vysokeskoly.cz/clanek/svycarsko-a-rakousko-ve-ctyrech-dnech-dny-svycarske-a-rakouske-kultury-na-jihoceske-univerzite

 

 


 

Tage der österreichischen Kultur

17.-18. 10. 2012

                         

 


 

Seminář katedry germanistiky "Landeskunde Schweiz" 15. a 16. října 2012

Slavnostní otevření švýcarské knihovny "Schweizer Bibliothek" velvyslancem Švýcarské konfederace panem André Regli. Jedná o významný kulturní počin, který je plánován jako dlouhodobý projekt rozvoje knihovny a spolupráce se švýcarskými kulturními institucemi.

             

 


 

Slavnostní podpis Dohody o Rakouské knihovně v Českých Budějovicích 10. července 2012

Slavnostní podpis Dohody o Rakouské knihovně v Českých Budějovicích 10. července 2012: za českou stranu dohodu podepsal Prof. Dr. Libor Grubhoffer, CSc., rektor JU, za rakouskou stranu rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff a vyslanec Martin Eichtinger.

Součástí slavnostního podpisu bylo autorské čtení rakouského autora českého původu Michaela Stavariče. Publikum tvořili z velké části také účastníci česko-rakouského Letniho kolegia na PF JU.

Více informací

                   

 


 

Teamteaching České Budějovice – Linz 24. a 25. 4. 2012

Pilotní projekt společné česko-rakouské výuky na českobudějovických a lineckých gymnáziích.

Bilaterální spolupráce Pedagogické fakulty a Hornorakouské pedagogické vysoké školy

Cíl projektu:
- přivést ke spolupráci studenty učitelství
- překonat předsudky a společně vyučovat a tím překonat předsudky u studentů středních škol obou zemí
- seznámit se, pobavit se
- nastartovat dlouhodobou spolupráci ve společné výuce

Projekt ve zpravodajství Jihočeské televize, čas 3:38:

 


 

Blokový seminář "Schweizer Landeskunde 2010"

Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity uspořádala ve spolupráci s Regionenpartnerschaft KOOPERATION ST. GALLEN - LIBEREC ve dnech 19. a 20. 10. 2010 blokový seminář "Schweizer Landeskunde 2010", kterého se zúčastnilo více než 20 studujících a vyučujících katedry germanistiky PF.

Ve velmi přátelské atmosféře dokázali švýcarští lektoři Christian Tröhler a Hans Rudolf Gut motivovat zúčastněné k diskuzi o aktuálních švýcarských tématech. Během letošního workshopu se pozornost kromě všeobecného přehledu soustředila na švýcarskou politiku (konkrétně na přímou demokracii se zaměřením na referendum), vícejazyčnost, otázku migrace a cizinců žijících ve Švýcarsku a švýcarské školství.

                                 

 


 

Robert Menasse - autorské čtení významného rakouského spisovatele

Robert Menasse četl ze své sbírky povídek Ich kann jeder sagen: Erzählungen vom Ende der Nachkriegsordnung (2009).

11. 10. 2010

               

 


 

Slavnostní představení sborníku vydaného u příležitosti sedmdesátých narozenin prof. Václava Boka, České Budějovice 2009.

Historia vero testis temporum. Festschrift für Václav Bok zum 70. Geburtstag, Hana Andrášová, Peter Ernst, Libuše Spáčilová (vyd.), Vídeň: Praesens 2009.

                                                     

 


 

Studentská pedagogická praxe

                         

 


 

Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier slavnostně předal 1. června 2009 Janě Častové, studentce germanistiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, stipendijní listinu DAAD. Jana Častová se ucházela o "Závěrečné stipendium pro studenty germanistiky" a umístila se díky svému vynikajícímu projektu ze všech kandidátů na prvním místě. Bude tedy moci strávit na v zimním semestru 2009 měsíc v Augsburgu, kde bude pracovat na svém projektu "Turecká láska v Německu. Interkulturní konflikt v médiích románu a filmu" a sbírat impulzy a informace přímo uvnitř ausburské německo-turecké obce. Tento skvělý úspěch jistě poslouží i dalším našim studentům jako motivace při ucházení se o stipendia DAAD. Stipendistce srdečně gratulujeme!

 


 

DAAD-Exkursion nach Jena und Leipzig

08.-15. März 2009

Unsere vom DAAD geförderte Exkursion hatte zum Ziel, den Kontakt zur Erasmus-Partnerhochschule in Jena sowie zum Institut für Germanistik an der Universität Leipzig auszubauen.
Außerdem stand das Thema "Erinnerungskulturen" aus dem Kulturmanagement-Seminar vom Wintersemester 08/09 im Mittelpunkt. Dafür bot sich das 20-jährige Jubiläum der friedlichen Revolution von 1989 in Leipzig besonders an.

An der Friedrich-Schiller-Universität Jena erhielten die 15 Studentinnen einen Einblick in das Masterprogramm "Deutsch als Fremdsprache" und konnten selbst Werbung für einen Studienaufenthalt in Budweis machen. Beim anschließenden Workshop zum Thema "Interkulturelles Projektmanagement im deutsch-tschechischen Kontext" gab es Gelegenheit weitere Kontakte zu knüpfen.

Am Institut für Germanistik der Universität Leipzig konnten die Studierenden an einer Vorlesung zum Thema "Wortbildung bei Kindern" teilnehmen und die Ergebnisse mit ihren eigenen Erfahrungen als Fremdsprachenlerner vergleichen. Des Weiteren gab ein Vortrag der Projektgruppe Career Center eine Vertiefung zum gestuften Studiensystem an deutschen Hochschulen.

Auf den Themenblock "Erinnerungen an 1989" wurden die Exkursionsteilnehmerinnen durch den Besuch verschiedener Einrichtungen zur DDR-Geschichte bzw. Staatssicherheit vorbereitet. Ein Höhepunkt stellte sicherlich das anschließende Zeitzeugengespräch dar, bei dem die Ereignisse der friedlichen Revolution noch einmal auf persönlicher Ebene nahe gebracht wurden. Zum Abschluss ging es etwas unkonventioneller zu: Mit einem Theaterworkshop hatten die Studierenden die Möglichkeit, die hinter ihnen liegenden "Erinnerungsorte" zu reflektieren und gleichzeitig neue Methoden in der pädagogischen Arbeit kennen zu lernen.

Am Ende der Reise bot die Leipziger Buchmesse, wichtigster deutschsprachiger Frühjahrstreff der Buchbranche, den Studierenden die Gelegenheit, sich ein eigenes Bild von der aktuellen Literaturszene machen zu können.

Weitere Fotos und Informationen zu den einzelnen Programmpunkten finden sich auf der von den Teilnehmerinnen gestalteten Website http://www.kum-pf.blogspot.com/

Susen Seidel (DAAD-Sprachassistentin 08/09)

                 

 

 

Katedra germanistiky ]