Katedra germanistiky

Události na katedře a fotogalerie

 

Fotogalerie 2017-19     Fotogalerie 2016     Fotogalerie 2015     Fotogalerie 2014     Fotogalerie 2013     Fotogalerie 2009-12     Fotogalerie 2006-08

 

Germanistik zwischen Mittelalter und Gegenwart

Konferenz anlässlich des Jubiläums von Professor Václav Bok
České Budějovice 4.-6. 4. 2019

                                           

 


 

Projekt ve spolupráci s Uni Passau – Interkultur

                           

 


 

20. 2. 2019 - Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2018

Na základě návrhu Rady Grantové agentury JU a rozhodnutí rektora JU byla emeritnímu profesoru a dlouholetému členu katedry germanistiky PF JU Václavu Bokovi udělena Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2018. Rektor cenu udělil za publikaci „Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer: Übersetzung des Berichts von Robertus Monarchus über den ersten Kreuzzug“.

Slavnostní předání proběhlo při zasedání Vědecké rady JU dne 20. února 2019 na rektorátu JU.

         

 


 

Medienecho: Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum und Tandem-Teaching in Linz/České Budějovice

 


 

30. 7. 2018 - Katedra germanistiky Jihočeské univerzity slaví 50 let od svého založení

rozhovor v českobudějovickém rozhlase s doc. H. Andrášovou, Ph.D. a emeritním profesorem V. Bokem

https://budejovice.rozhlas.cz/katedra-germanistiky-jihoceske-univerzity-slavi-50-let-od-sveho-zalozeni-7576553

 


 

11. 7. 2018 - Schůzka s velvyslancem SRN panem Christophem Israngem

   

 


 

26. 6. 2018 - Slavnostní shromáždění k 50. výročí vzniku katedry germanistiky PF JU, Aula PF JU

Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity slaví v tomto akademickém roce 50 let své existence. Germanistické studium bylo poprvé na ještě samostatné Pedagogické fakultě otevřeno v akademickém roce 1967/1968.

Od té doby absolvovala studium na naší katedře řada významných osobností regionálního i celostátního významu, především však množství kvalitních a nadšených pedagogů a učitelů němčiny.

       

 


 

Duben - květen 2018 Projekt České Budějovice – Passau

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v jižních Čechách a Dolním Bavorsku – na katedře germanistiky a Universität Passau, Lehrstuhl für Schulpädagogik.

                                                                                                                                           

 


 

26. 2. 2018 - 1. 3. 2018, Interkulturelles Teamteaching České Budějovice – Linz

Ve dnech 26. 2. - 13. 2. 2018 se studenti germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně se studenty z Pädagogische Hochschule OÖ Linz zúčastnili společného projektu Interkulturelles Teamteaching.
V průběhu 4 dnů společně připravovali výuku, kterou poté aplikovali v praxi na 2 gymnáziích – Českém reálném gymnáziu a gymnáziu J.V. Jirsíka, a na 2 základních školách – ZŠ Dukelská a ZŠ Máj.
Výsledky projektu pak byly prezentovány na slavnostním závěrečném multikulturním večeru, kde měli studenti z Lince možnost ochutnat české pivo a tradiční české pochoutky, které pro ně připravili jejich čeští kolegové.

prezentace ke stažení (.pps)

O tandemové výuce českobudějovických a lineckých adeptů učitelství odvysílala v uplynulých dnech hornorakouská televize půlhodinový diskusní pořad, v němž byly rozebírány nejrůznější aspekty přeshraniční výukové praxe studentů českobudějovické Pedagogické fakulty JU a linecké Pädagogische Hochschule. Tentokrát se oblíbená tandemová výuka konala v Linci ve dnech 9. – 12. 4. 2018.

https://dorftv.at/video/29052

                                                                     

 


 

19. 12. 2017, Aula PF JU - Vánoční koncert sólistů, sborů a freistadtského dětského sboru

Host František Lejsek, laureát řady mezinárodních klavírních soutěží, potvrdil pověst nadějného mladého klavíristy evropského formátu. Z vánočních písní pěveckého souboru Martina Horyny nejvíce ohlasu sklidily skladby z poloviny 19. století, objevené a zachráněné při opravě střechy ledenického kostela.

 


 

11.-12. 12. 2017 - Prof. Gerald G. Sander (Univerzita Ludwigsburg): Wirtschaftssprache im staatlichen Wettbewerbsrecht (workshop)

   

 


 

7. 12. 2017 Projekt České Budějovice – Passau

Smyslem projektu,který je součástí celé řady předchozích společných projektů je rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v jižních Čechách a Dolním Bavorsku. Na projektu spolupracují Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra germanistiky a Universität Passau, Lehrstuhl für Schulpädagogik.

       

 


 

18. 5. 2017 - Projekt České Budějovice – Passau

Smyslem projektu,který je součástí celé řady předchozích společných projektů je rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v jižních Čechách a Dolním Bavorsku. Na projektu spolupracují Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra germanistiky a Universität Passau, Lehrstuhl für Schulpädagogik

Projekt podporuje rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří studují a žijí v jižních Čechách a Dolním Bavorsku. Studenti navštěvují fakultní školy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a hospitují ve výuce nebo dokonce přebírají výuku v hodinách německého jazyka. Své zkušenosti zpracovávají v odborně zaměřených seminářích. Smíšené skupiny studentů společně objevují České Budějovice a okolí, pracovní a studijní příležitosti, specifika kuchyně, volnočasové aktivity apod.

Aktivní učitel v 21. století

                                                                                                                                   

 


 

4. 5. 2017 - Návštěva partnerské univerzity v německém Ludwigsburgu

                                                         

 


 

6. 4. 2017 - Literární čtení Valerie Fritsch, román Winters Garten (Suhrkamp 2015), katedra germanistiky Dukelská 9, D319, 13.00 hod.

       

 


 

3. 4. 2017 - Přednáška Martin Junge M.A (Univerzita Zürich): První kroky ve Švýcarsku a Švýcarský politický systém

         

 


 

7. 3. 2017 - Vernisáž výstavy Pod jednou střechou. Češi, Němci a jejich domy.

Spolek Antikomplex připravil spolu s různými partnerskými organizacemi na loňský rok sérii akcí, které proběhly pod společným názvem Smíření 2016. Součástí projektu je i putovní výstava Pod jednou střechou. Ukazuje příklady spolupráce a přátelství mezi sedmi německými a českými rodinami, které spojuje právě dům, v němž jedni žili před poválečným vyhnáním a druzí v něm žijí dnes.

                       

 


 

20.-22. 2. 2017 - Přeshraniční pedagogická praxe s PH OÖ Linz – společná výuka německého jazyka na 4 fakultních školách v Českých Budějovicích

                                 

 

 

Katedra germanistiky ]