Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vás srdečně zve na 

 

Den otevřených dveří on-line

 

Program:

a) informace o studijních programech

b) podmínky přijímacího řízení k bakalářskému i navazujícímu magisterskému studiu

c) prezentace katedry germanistiky

 

Textový chat s návštěvníky dne otevřených dveří se bude konat:

ve čtvrtek 21. 1. 2021: 8.30 – 9.30, 11.00 – 12.00 hod.

v pátek 22. 1. 2021: 8.30 – 9.30, 11.00 – 12.00 hod.

zde: https://cesnet.zoom.us/j/93932489998

 

Videokonference s návštěvníky prostřednictvím aplikace ZOOM se bude konat:

ve čtvrtek 21. 1. 2021: 12.00 – 12.30 hod.

v pátek 22. 1. 2021: 12.00 – 12.30 hod.

zde: https://cesnet.zoom.us/j/93932489998

 

Videoprezentace studijních programů a života na naší katedře:

Zde najdete základní prezentaci katedry germanistiky (.pdf, 6MB) >