Vážené kolegyně, vážení kolegové, připomínáme, abyste prosím sledovali aktuální covidová opatření a nařízení na webu PF JU. Přikládáme aktuální podmínky a možnosti týkající se účasti na SZZ:
Splnění podmínky testování nebo příslušné výjimky z této povinnosti student doloží vyučujícímu nebo zkoušejícímu:
· potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 168 hodin (7 dní) a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření MZ k provádění testů (to znamená, že lze absolvovat testování např. v místě bydliště, test je hrazen zdravotní pojišťovnou),
· dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
· certifikátem MZ o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
· potvrzením vydaným na základě testování provedeného na PF JU.
Je možné se nechat otestovat i na PF JU. Testování na PF JU bude probíhat vždy v pondělí v budově v ulici Dukelská.
Testy se provádí pouze jedenkrát za 7 dní (Pedagogická fakulta zvolila pondělí).
Testování pro daný týden probíhá v pondělí v čase 9:00-11:00 v budově v ulici Dukelská.
Podle zájmu o očkováni budou testováni na PF JU studentky a studenti, kteří se vždy do pátku do 14 hodin zaregistrují vyplněným formulářem k testování >
(Pro přihlášení do formuláře použijte Vaše přihlašovací údaje, které používáte při přihlášení se do ostatních aplikací na PF JU. Uživatelské jméno vždy zadávejte ve tvaru username@jcu.cz (např. belohi00@jcu.cz) po přesměrování na autentizační stránku JU zadejte Vaše heslo.)
I v dalších týdnech bude probíhat testování studentů PF, a to vždy v pondělí, až do odvolání. Platit budou stejné podmínky, testování bude možné pouze na základě předem projeveného zájmu studenta/ky a to po vyplnění on-line formuláře. viz výše.