S velkou radostí bychom Vás chtěli informovat o skvělých výsledcích studentek a studentů naší katedry v poslední době.

Ve XVI. ročníku soutěže o Cenu děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání získal v kategorii C první místo Mgr. Pavel Vít za diplomovou práci s názvem Vzdělávání učitelů němčiny na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích – historie, současnost, perspektivy

V devátém ročníku mezinárodní soutěže SIP v kategorii „Distanční výuka – skupina A“ získali Uznání za nejlepší práci:

Roman Bechyně za prezentaci výuky s názvem Hity letní sezóny 2021

a

Bc. Tereza Hašková a Bc. Veronika Růžičková za prezentaci výuky s názvem Prezentace jako interaktivní nástroj online výuky na ZŠ

Tereze, Veronice, Pavlovi a Romanovi děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry a k jejich úspěchu jim moc blahopřejeme.