Quicklinks

Aktuelles

Dovolujeme si upozornit na právě vydanou směrnici vedoucí katedry germanistiky, která zejména konkretizuje pravidla obsažená v Řádu celoživotního vzdělávání (CŽV) týkající se závěrečné zkoušky v programech CŽV garantovaných katedrou. > O katedře > Směrnice vedoucí katedry

Ode dneška je možné se hlásit ke Zkoušce z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství České republiky (ZKOBČ) v termínu 7. 12. 2019 v Českých Budějovicích.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten euch auf unsere Deutschkurse aufmerksam machen,
die wir seit mehr als 30 Jahren im schönen Regensburg
anbieten. Více na nástěnce KNJ.