Quicklinks

Aktuelles

Přivítání studentů prvního ročníku studia germanistiky se koná 29. 9. 2020 od 12 hod. v místnosti D 319.

První setkání k průběžné pedagogické praxi se koná 30. 9. 2020 od 8.15 v kanceláři doc. Andrášové D317.

Výuka na katedře germanistiky v začínajícím ZS se koná v běžném režimu bez omezení – při současném dodržování platných hygienických zásad rektorátu a děkanátu PF (roušky, odstupy)

Garantem studia pro 1. a 2. ročník je Mag. Junge, garantem pro 3. ročník dr. Pecka, garantkou magisterského studia je doc. Andrášová.
V případě rozvrhových kolizí a studijních záležitostí se prosím obracejte přímo na ně.

Vážení studenti, na nástěnkách katedry germanistiky jsou zveřejněna stipendia Organizace pro studentskou výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS) pro LS 2021. Termín pro podání přihlášky je 31. 10. 2020.