Aktuality

Doktorandi oboru Pedagogická psychologie

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová

Mgr. Kateřina Habrdová

Mgr. Jan Hynek

Mgr. Ivana Mašková

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika

Mgr. Klára Kováčová

Mgr. Jakub Staněk

Mgr. et Mgr. Petra Hořejšová

PhDr. Martina Kolářová

Mgr. Jana Poddaná

Mgr. Veronika Kadlecová