Aktuality

Knihovna Katedry pedagogiky a psychologie PF JU


Knihovna Katedry pedagogiky a psychologie PF JU poskytuje ve spolupráci s Akademickou knihovnou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích možnost výpůjčky odborné literatury (knih a časopisů) pracovníkům katedry.
 


Aktuálně:

 • Aktuálně zveřejňujeme nové pokyny k půjčování knih platné od LS 2017.

Databáze knih a periodik:

 • Evidence knih KPE – dostupné knihy a výpůjčky (údaje se průběžně aktualizují)

Základní informace o provozu knihovny:

 • Evidence knih (seznam a aktuální výpůjčky) je veřejně přístupná v datovém souboru.
 • Průběh výpůjčky a vrácení knih a časopisů:
  1. Máte-li zájem o výpůjčku, ověřte prosím dostupnost publikace v elektronické evidenci (záložky "Evidence knih" a "Evidence časopisů"). Je-li publikace zapůjčená jiným kolegou, obraťte se prosím na tohoto kolegu s žádostí o vrácení publikace, aby Vám mohla být zapůjčena. V případě potřeby může tuto agendu vyřídit správce knihovny.
  2. Seznam publikací, které chcete zapůjčit (autor a název publikace), prosím odešlete e-mailem na adresu správce knihovny – dkucera@pf.jcu.cz.
  3. Po potvrzení Vaší objednávky budou publikace připraveny u p. sekretářky Michalové k vyzvednutí, i s předávacím formulářem, který při převzetí prosím vypište a podepište. Publikace budou takto připravovány pravidelně jednou týdně. Vaše výpůjčka bude následně zapsána v elektronické evidenci.
  4. Chcete-li publikaci vrátit, doneste ji prosím opět k p. sekretářce, kde si ji vyzvedne správce knihovny a provede odepsání Vaší výpůjčky z elektronické evidence (není již třeba nic podepisovat).
  • Poznámka: Procházení knihovny na místě (čtenářem) je možné pouze v přítomnosti správce knihovny. Využívejte prosím raději elektronického objednávání, které je ideální k řádné a přehledné evidenci publikací.
 • Doba výpůjčky knih je standardně 6 měsíců, není-li předem dohodnuto jinak. Periodika se půjčují na dobu 14 dnů. Starší výpůjčky prosím obratem vraťte správci knihovny.
 • Knihy se zaměstnancům půjčují pouze oproti jejich podpisu. Podepsaný tak přebírá odpovědnost za knihu, zejm. za její stav a řádné vrácení.
 • Výpůjčky knih studentům (a dalším osobám) je možné realizovat pouze přes osobu zaměstnance katedry. Ten také zodpovídá za navrácení publikace.
 • Knihovna nemá k dispozici diagnostické testy a dotazníky – tuto službu zajišťuje Psychologická laboratoř KPE PF JU.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu v knihovně KPE.

Správce knihovny: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (oddělení psychologie)
 


Seznam odebíraných periodik
(akademický rok 2016/2017)

 1. ADIKTOLOGIE : ODBORNÝ ČASOPIS PRO PREVENCI, LÉČBU A VÝZKUM ZÁVISLOSTI
 2. ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE : ČASOPIS PRO PSYCHOLOGICKOU TEORII A PRAXI
 3. INFORMATORIUM : ČASOPIS PRO VÝCHOVU DĚTÍ OD 3-8 LET V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH
 4. KOMENSKÝ
 5. MARKETING A KOMUNIKACE
 6. MODERNÍ VYUČOVÁNÍ : ČASOPIS PRO NOVÉ PROGRAMY V ČESKÉM ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ
 7. MOJE PSYCHOLOGIE
 8. NEW EDUCATIONAL REVIEW
 9. ORBIS SCHOLAE
 10. PEDAGOGICKÁ ORIENTACE
 11. PEDAGOGICKÝ ČASOPIS (JOURNAL OF PEDAGOGY)
 12. PEDAGOGIKA
 13. PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA
 14. PSYCHOLOGIE DNES
 15. PSYCHOTERAPIE
 16. PSYCHOTHERAPY RESEARCH
 17. REVUE PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE
 18. SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA : ČASOPIS PRO TEORII A PRAXI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
 19. STUDIA PAEDAGOGICA
 20. STUDIA PSYCHOLOGICA
 21. TVOŘIVÁ DRAMATIKA: ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 22. UČITELSKÉ NOVINY
   

Informace k publikační činnosti pracovníků KPE